Versetul zilei

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

1 Petru 5:10 (VDC)

Postări de autorul: E. P. Vedder Jr.

Iosua

E. P. Vedder Jr.

IosuaIosua fusese însoţitorul credincios al lui Moise dea lungul călătoriei îndelungate prin pustie. Acum Moise murise, iar Iosua era noul conducător, care trebuia să conducă poporul în ţara promisă. ... citește tot...

Daniel 1:3,4,6,7 - E. P. Vedder, Jr.

E. P. Vedder Jr.

Şi împăratul i-a zis lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi, să aducă dintre fiii lui Israel şi din sămânţa împărătească şi dintre cei de neam ales, tineri care să nu aibă niciun cusur … Şi printre ei e ... citește tot...

Zaharia 1:1-4 (E. P. Vedder Jr.)

E. P. Vedder Jr.

În luna a opta, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a fost către profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, zicând: Domnul S-a mâniat cu mare mânie pe părinţii voştri. Şi tu le ... citește tot...

Daniel 2:45 - E. P. Vedder, Jr.

E. P. Vedder Jr.

Şi după cum ai văzut că din munte s-a desprins o piatră, fără mâini, şi a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul, Dumnezeul cel mare a făcut cunoscut împăratului ce va fi după aceasta. Şi vi ... citește tot...

Daniel 1:8, 2:17-18 - E. P. Vedder, Jr.

E. P. Vedder Jr.

Dar Daniel a hotărât în inima lui să nu se întineze cu mâncărurile alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea el şi a cerut voie de la căpetenia famenilor să nu se întineze … Şi Daniel s-a dus ac ... citește tot...

Daniel 3:14-18 (E. P. Vedder, Jr.)

E. P. Vedder Jr.

Nebucadneţar a răspuns şi le-a zis: „…cine este dumnezeul acela care vă va scăpa din mâinile mele?“ … [Ei i-au răspuns:] „Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scape din cuptorul care arde c ... citește tot...

Zaharia 1:14-16 (E. P. Vedder Jr.)

E. P. Vedder Jr.

Şi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă şi spune: Aşa zice Domnul oştirilor: «Sunt gelos pentru Ierusalim şi pentru Sion cu mare gelozie şi M-am mâniat cu mare mânie pe naţiunile cele linişti ... citește tot...

Daniel 4:19-20,22 - E. P. Vedder, Jr.

E. P. Vedder Jr.

Atunci Daniel, al cărui nume este Beltşaţar, a rămas înmărmurit un ceas şi gândurile lui l-au tulburat. Împăratul a vorbit şi a zis: „Beltşaţare, să nu te tulbure visul şi interpretarea lui“. Beltşaţa ... citește tot...

Daniel 6:4-5 (E. P. Vedder, Jr.)

E. P. Vedder Jr.

Atunci căpeteniile şi satrapii au căutat să găsească ceva împotriva lui Daniel privitor la împărăţie; dar n-au putut să găsească nimic, nicio greşeală, pentru că el era credincios şi nu se găsea în el ... citește tot...

Daniel 5:17-18, 22-23 (E. P. Vedder, Jr.)

E. P. Vedder Jr.

Atunci Daniel a răspuns: … „Darurile tale să fie ale tale şi dă altuia răsplătirile tale; totuşi eu voi citi împăratului scrierea şi-i voi face cunoscut interpretarea. Împărate! Dumnezeul cel Preaînal ... citește tot...