Versetul zilei

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

1 Petru 5:10 (VDC)

Zaharia 1:14-16 (E. P. Vedder Jr.)

de E. P. Vedder Jr. - 22 Martie 2016

Şi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă şi spune: Aşa zice Domnul oştirilor: «Sunt gelos pentru Ierusalim şi pentru Sion cu mare gelozie şi M-am mâniat cu mare mânie pe naţiunile cele liniştite; pentru că Eu Mă mâniasem numai puţin şi ei au dat ajutor răului». De aceea, aşa zice Domnul: «M-am întors cu îndurări spre Ierusalim; casa Mea va fi construită în el», zice Domnul Oştirilor, «şi funia de măsurat se va întinde peste Ierusalim»“. Zaharia 1.14-16

Adesea ne întrebăm ce urmează să se întâmple în lumea aceasta. Tânărul Zaharia, preot şi profet, întors de curând din captivitatea în Babilon, avea desigur multe întrebări de acest gen. Imperiul medo-persan îl învinsese pe cel babilonian şi se ridicase în locul lui. Aproximativ 50.000 de evrei se întorseseră în Ierusalim după şaptezeci de ani de captivitate, având din partea conducătorului persan Cirus un decret care prevedea reconstruirea templului pe care Nebucadneţar îl dărâmase cu mulţi ani în urmă. Unde era locul Sionului, al Ierusalimului, al lui Iuda şi al Israelului, între aceste naţiuni puternice?

Printr-o serie de viziuni, Domnul îl asigură din nou pe profetul Său că vede tot ce se întâmplă şi că are totul sub control. Naţiunile erau în pace. Întrebarea care se pune atunci este cât va mai dura până când Iahve va avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care fusese mâniat timp de şaptezeci de ani. Domnul răspunde cu „cuvinte bune, cuvinte mângâietoare“. El îl asigură pe profet de interesul Său pentru Ierusalim şi îi vorbeşte despre planurile privitoare la prosperitatea celor din cetăţile Sale: „Ierusalimul va fi locuit ca nişte cetăţi fără ziduri, din cauza mulţimii oamenilor şi a vitelor din el … Şi Eu, zice Domnul, îi voi fi un zid de foc de jur-împrejur şi voi fi gloria lui în mijlocul lui … Cine se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Săi … Cântă şi bucură-te, fiică a Sionului, pentru că, iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul tău“ (Zaharia 2.4,5,8,10). Aceste profeţii frumoase şi înviorătoare vor fi împlinite într-o zi care este aproape să vină!