Anul:
Luna:
Ziua:


Scripturile în fiecare zi – Ţinta acestei lucrări nu este de a înlocui însemnatele studii pe care avem privilegiul să le posedăm cu privire la diferite părţi din Sfânta Scriptură, ci singura noastră intenţie a fost să oferim pentru fiecare zi a anului un scurt comentariu practic asupra unei părţi din Biblie, făcând din aceasta o lectură continuă. Această lucrare nu constituie un “studiu”, ci mai degrabă un buchet de gânduri vizând creşterea zilnică prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu. (Jean Koechlin)

În primul an (2019):
de la Geneza la Iosua.

În al doilea an (2020):
de la Judecători la Estera

În al treilea an (2021):
Iov; Psalmii 1÷41; Proverbe 1÷15; Isaia;
Matei;
Ieremia; Plângerile lui Ieremia;
Marcu.

În al patrulea an (2022):
Psalmii 42÷89; Ezechiel.
de la Luca la 2 Corinteni.

În al cincilea an (2023):
Psalmii 90÷150;
Proverbe 16 ÷ Cântarea Cântărilor;
de la Daniel la Maleahi;
de la Galateni la Apocalipsa.