Daniel 2:45 - E. P. Vedder, Jr.

de E. P. Vedder Jr. - 22 Martie 2016

Şi după cum ai văzut că din munte s-a desprins o piatră, fără mâini, şi a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul, Dumnezeul cel mare a făcut cunoscut împăratului ce va fi după aceasta. Şi visul este adevărat şi interpretarea lui sigură. Daniel 2.45

Pe când era în patul său, împăratul Nebucadneţar se întreba ce se va întâmpla în viitor. El era primul dintr-o lungă serie de împăraţi dintre neamuri cărora Dumnezeu le încredinţase împărăţii şi autoritate în perioada pe care o numim a naţiunilor. Israel falimentase în poziţia de popor al lui Dumnezeu pe pământ, din cauza idolatriei şi a neascultării. Şi totuşi, Dumnezeu, credincios promisiunilor Sale, Îşi va relua în viitor căile Sale cu ei ca popor.

Dumnezeu a răspuns în suveranitatea Sa întrebării împăratului printr-un vis minunat. Înaintea oamenilor, acest împărat idolatru din Babilon era un conducător plin de putere, un stăpân absolut. Dar, înaintea lui Dumnezeu, el era doar un om, îngrijorat de viitor. Dumnezeu apreciază acest interes pentru viitor. În visul despre chipul uriaş făcut din diverse metale, El îi dă împăratului o imagine a imperiilor care aveau să urmeze după cel babilonian.

Interpretându-i visul, Daniel îi arată cum imperiul babilonian, reprezentat prin capul de aur, avea să fie urmat de cel medo-persan, reprezentat de pieptul şi braţele de argint. Acesta avea să facă apoi loc celui grec, pântecele şi coapsele de aramă, şi apoi celui roman, pulpele de fier, care se termină cu picioarele şi degetele din fier amestecat cu lut, care vorbesc despre amestecul dintre dictatură şi democraţie, care există astăzi. Profeţia Scripturii Îl are însă întotdeauna pe Hristos în centru, iar Ierusalimul, ca centru geografic. În curând, Dumnezeu va zdrobi orice imperiu omenesc şi va instaura Împărăţia lui Hristos, o împărăţie a dreptăţii care va umple pământul şi care nu va fi distrusă niciodată.