Daniel 4:19-20,22 - E. P. Vedder, Jr.

de E. P. Vedder Jr. - 22 Martie 2016

Atunci Daniel, al cărui nume este Beltşaţar, a rămas înmărmurit un ceas şi gândurile lui l-au tulburat. Împăratul a vorbit şi a zis: „Beltşaţare, să nu te tulbure visul şi interpretarea lui“. Beltşaţar a răspuns şi a zis: „Domnul meu, visul să fie pentru cei care te urăsc şi interpretarea lui pentru vrăjmaşii tăi. Copacul pe care l-ai văzut … eşti tu, împărate, care ai ajuns mare şi puternic; pentru că mărimea ta … ajunge până la ceruri“. Daniel 4.19,20,22

Capitolul 4 din cartea Daniel este o proclamaţie făcută de împăratul Nebucadneţar care mărturiseşte înaintea „tuturor popoarelor, naţiunilor şi limbilor care locuiesc pe tot pământul“ cum a fost smerit de Dumnezeul cel Preaînalt. Cât de minunat ar fi dacă şi conducătorii lumii zilelor noastre s-ar pleca sub mâna puternică a lui Dumnezeu şi L-ar mărturisi deschis înaintea tuturor oamenilor! Dumnezeu i-a dat orgoliosului Nebucadneţar un al doilea vis, pentru a-l avertiza în mod solemn despre ceea ce avea să i se întâmple dacă nu se lasă de mândrie. Acest mare împărat nu a luat în seamă avertismentul, ci a persistat în mândria sa; şi a fost smerit de Dumnezeu. Totuşi, Dumnezeu, în îndurarea Sa, l-a adus în punctul de a-şi recunoaşte falimentul şi de a proclama suveranitatea lui Dumnezeu şi mila şi îndurarea Lui faţă de el.

Acum Daniel a fost chemat pentru a-i interpreta visul şi a fost pus într-o situaţie foarte dificilă. Cum să îi spună acestui împărat atât de arogant că va ajunge la dezastru dacă stăruie pe calea sa? A ezitat timp de o oră. Vedem aici slăbiciunea omenească. Daniel înseamnă „Dumnezeu este judecătorul meu“. Dar în versetul 17 este numit de trei ori „Beltşaţar“, după numele dat lui de babilonieni. Împăratul îl numeşte Beltşaţar, iar Beltşaţar este cel care răspunde măgulitor, un răspuns care suna ca şi cum nu ar fi fost întrutotul de acord cu judecata divină.

Daniel a interpretat visul lui Nebucadneţar sincer şi direct, sfătuindu-l chiar ce să facă pentru a-şi prelungi pacea. Fie ca nici noi să nu ne temem niciodată să transmitem mesajul lui Dumnezeu!