Daniel 3:14-18 (E. P. Vedder, Jr.)

de E. P. Vedder Jr. - 22 Martie 2016

Nebucadneţar a răspuns şi le-a zis: „…cine este dumnezeul acela care vă va scăpa din mâinile mele?“ … [Ei i-au răspuns:] „Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scape din cuptorul care arde cu foc; şi ne va scăpa din mâna ta, împărate! Şi dacă nu, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai ridicat“. Daniel 3.14-18

Lui Nebucadneţar i se spusese în capitolul precedent că el era capul de aur. Acum el a făcut o statuie de aur înaltă de aproximativ 30 m, a înălţat-o şi i-a chemat pe toţi demnitarii săi pentru a se închina înaintea ei. Atunci când muzicanţii săi au început să cânte, toţi au trebuit să cadă la pământ şi să se închine statuii. În această mulţime uriaşă însă au fost trei oameni care au ieşit în evidenţă prin faptul că au rămas în picioare atunci când toţi s-au plecat la pământ. Daniel nu era acolo – cu siguranţă că treburile sale i-au solicitat prezenţa în altă parte. Dar prietenii săi erau prezenţi, iar atitudinea lor non-conformistă a făcut ca ei să fie aduşi în faţa împăratului mânios. Cuvintele lui Nebucadneţar L-au provocat în mod direct pe Dumnezeul lor, Dumnezeul cel adevărat. Răspunsul lor plin de curaj a arătat încrederea deplină pe care o aveau în El şi hotărârea de a-I fi credincioşi, fie că urma să îi scape de pedeapsa care îi ameninţa, fie că nu. Şi aici, înaintea împăratului care-L sfida pe Dumnezeu, cei trei prieteni au răspuns plini de curaj. Cei trei prieteni ai lui Daniel sunt un exemplu pentru noi. Liderul lor nu era cu ei pentru a-i conduce; a trebuit ca ei să acţioneze pe baza convingerilor proprii. S-au supus autorităţii, venind acolo unde au fost chemaţi de împărat, dar s-au opus, în tăcere, însă cu hotărâre, atunci când li s-a cerut să se plece înaintea idolului. Apoi au stat plini de curaj înaintea împăratului, dând mărturie despre puterea lui Dumnezeu, fără a-şi da însă cu părerea despre felul cum El va lucra. S-au încrezut în Dumnezeu, lăsând trupurile lor în mâna Lui. Iar El Şi-a arătat credincioşia, astfel că cei trei s-au bucurat de compania Sa în cuptorul încins.