Versetul zilei

Bucurați-vă întotdeauna.

1 Tesaloniceni 5:16 (VDC)

Meditaţii C.H. Spurgeon 2024-04-19