Versetul zilei

Bucurați-vă întotdeauna.

1 Tesaloniceni 5:16 (VDC)

Dicționar de nume proprii biblice

sau
 • Habacuc
  Îmbrățișat cu pasiune
 • Habaia
  Ascuns de Yah
 • Habaținia
  Ascunzișul ghimpelui lui Yah
 • Habor
  A se alătura
 • Hacalia
  Slujirea lui Yah
 • Hacatan
  Cel mic
 • Hachila
  Întuneric; așteptarea slăbiciunii; așteptând-o pe ea
 • Hacmoni
  Din partea celui înțelept; eu am fost înțelept
 • Hacoț
  Un spin
 • Hacoț
  Ghimpele
 • Hacufa
  Decretul lunii
 • Hadad
  Mă voi mișca cu blândețe; voi iubi (1 Împ 11:17)
 • Hadad
  Zgomotos
 • Hadad (1 Cron 1:30)
  Ascuțit
 • Hadad (Gen 25:15)
  Cameră privată ( în Gen. 25:15)
 • Hadadezer
  Ajutor zgomotos
 • Hadadrimon
  Sunetul rodiei
 • Hadar
  Onoare
 • Hadarezer
  Onoarea ajutorului/ celui care ajută
 • Hadasa
  Mirtul
 • Hadașa
  Reînnoire
 • Hadata
  Ascuțime; noutate
 • Hadid
  Ascuțind
 • Hadlai
  Îngăduitorii mei
 • Hadoram (1 Cr 1:21, 1 Cr 18:10, 2 Cr 10:18)
  Onoarea lor
 • Hadrac
  Camera ta privată
 • Hafaraim
  Săpătură de două ori
 • Hagab
  Lăcustă
 • Hagaba Ezra 2:45
  Forma feminină a cuvântului Hagab
 • Hagai
  Ospețele mele
 • Hagareniții Ps 83:6
  Forma la masculin plural a cuvântului Agar
 • Hagarenitul
  Forma la singular a cuvântului hagareniți
 • Haghia
  O sărbătoare a lui Yahve
 • Haghita
  Celebrare
 • Hagi
  Ospățul meu
 • Hagri
  La fel ca hagarenitul
 • Halac
  Neted
 • Halah
  Dureros; suferință recentă
 • Halhul
  Dureri de naștere (travaliu)
 • Hali
  Un ornament
 • Haloheș
  Seducătorul (îmblânzitorul de șerpi)
 • Ham
  Tumult; el s-a mâniat (în Gen. 14:5)
 • Ham
  Fierbinte (aceeași formă este tradusă prin "socru")
 • Haman
  Cel care s-a mâniat; tumultul lor
 • Hamat
  Îngrădire a mâniei
 • Hamat (Iosua 19:35)
  Loc fierbinte
 • Hamatiți
  Aparținând familiei lui Hamat
 • Hamat-Țoba
  Îngrădirea mâniei învolburate a gazdei
 • Hamedata
  Măsurătoare
 • Hamelec
  Împăratul
 • Hamolechet
  Regina (literal, ea a domnit)
 • Hamon
  Însorit; fierbinte
 • Hamon (Cânt 8:13)
  Vezi Baal-Hamon
 • Hamona
  Numeros
 • Hamon-Gog
  Mulțimea lui Gog
 • Hamor
  Un măgar
 • Hamot-Dor
  Locuri fierbinți ale locuinței ( sau generației)
 • Hamuel
  Ei au fost încălziți (însuflețiți) de Dumnezeu
 • Hamul
  Compătimiți
 • Hamuliți
  Aparținând familiei lui Hamul
 • Hamutal
  Socru al rouăi
 • Hanameel
  Loc de onoare al lui Dumnezeu
 • Hanan
  Un dătător plin de har
 • Hananeel
  Harul lui Dumnezeu
 • Hanani
  Harul meu; plin de har
 • Hanania
  Harul lui Yahve
 • Hanaton
  Privit (luat în considerare) cu har
 • Hanes
  Harul se îndepărtase; stindard al harului
 • Haniel
  Favoare a lui Dumnezeu
 • Haniel
  La fel în biblia ro
 • Hanun
  Favorizat
 • Hara
  Muntos
 • Harada
  Frică
 • Haran
  Muntele lor ( numele tatălui lui Lot și a unui bărbat din 1 Cron. 23:9)
 • Haran
  Arderea lor