Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

Dicționar de nume proprii biblice

sau
 • Gaaș
  Tremurând
 • Gabai
  Proeminențele mele; convexitățile mele
 • Gabaon
  Delușor; deluros
 • Gabaonit
  Originar din Gabaon
 • Gabata
  Locul înalt
 • Gabriel
  Omul lui Dumnezeu (i.e. om în sensul de superior în putere)
 • Gad
  Un invadator; o ceată; soartă
 • Gadareni
  Răsplată la final
 • Gadi
  Invadatorul meu; ceata mea; averea mea
 • Gadiel
  Soarta mea este Dumnezeu
 • Gadiți
  Patronimic al lui Gad
 • Gaetam
  Să te întinzi spre capăt; atingerea lor
 • Gaham
  Valea a fost pierdută: devastatorul s-a încins
 • Gahar
  Valea a ars
 • Gaius
  Pe pământ
 • Gal
  Aversiune, dezgust
 • Galaad
  O adunare de martori
 • Galaad
  O mulțime de martori; rotindu-se pentru totdeauna
 • Galaadit
  Originar din Galaad
 • Galal
  ???(ex. unul care se rotește); datorită
 • Galateni
  Originari din Galatia
 • Galatia
  Lăptoasă
 • Galban
  Cea mai mare (literal grasă) plângere; o fortăreață
 • Galilaeeni
  Originari din Galileea
 • Galileea
  Un circuit (închis sau făcut sul)
 • Galim
  Talazuri (ca o masă de apă)
 • Galio
  Un preot al Cibele; un eunuc
 • Gamadimii
  Tăietori; îmbrăcăminte suplimentară
 • Gamaliel
  Răsplătitorul meu este Dumnezeu
 • Gamul
  Înțărcat; recompensat
 • Gareb
  Râios
 • Garizim
  Cei care despart/izolează
 • Garmitul
  Osos (puternic)
 • Gașmu
  Ploaia lui
 • Gat
  Teasc de struguri
 • Gat-Hefer
  Vezi Hefer
 • Gat-Rimon
  Teascul rodiei
 • Gaza
  Ea era puternică
 • Gazam
  Vierme al palmierului - literal tunsul lor
 • Geber
  Un bărbat puternic; vezi Gabriel
 • Gehena
  Iad (de la "valea lui Hinom", vezi "Hinom")
 • Geneza
  Generație; început
 • Gheba
  Altitudine
 • Gheba
  La fel ca Gaba
 • Ghebal
  Hotar
 • Ghebim
  Șanțuri; grinzi; lăcuste
 • Ghedalia
  Preamărit al lui Iehova
 • Ghedeon
  Doborâtorul
 • Gheder
  Un zid
 • Ghedera
  Un țarc (pentru oi)
 • Ghederatit
  Originar din Ghedera
 • Ghederit
  Originar din Ghedera
 • Ghederot
  Staule de oi
 • Ghederotaim
  Staule duble de oi
 • Ghedor
  Închiderea cu zid
 • Ghehazi
  Valea viziunii mele
 • Ghelilot
  Cercuri; granițe
 • Ghemali
  Cămila mea; asemenea unei cămile
 • Ghemaria
  Împlinit de Iah
 • Ghenezaret
  Grecesc pentru chineret
 • Ghenubat
  Furt
 • Ghera
  Rumegat; un bob; popas
 • Ghera
  A douăzecea parte dintr-un shekel
 • Gherar
  Târî departe; meditând; popas
 • Ghergehseni
  Probabil greci pentru ghigasiți
 • Gherșom
  Un străin acolo; un străin părăsit
 • Gherșon
  Un proscris/exilat
 • Gherșoniți
  Patronim al lui Gherșon
 • Gheșan
  Pământul lor
 • Gheșem
  Ploaie
 • Gheșur
  Care privește cu mândrue
 • Gheșuriți
  Originar din Gheșur
 • Gheter
  Un spion mândru
 • Ghetsimani
  Locul presei de ulei
 • Gheuel
  Înalță-L pe Dumnezeu