Versetul zilei

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

1 Petru 5:10 (VDC)

Dicționar de nume proprii biblice

sau
 • Dabeșet
  Cocoașă (a cămilei); sau mai probabil: el a șoptit rușine
 • Dabrat
  Pășune
 • Dagon
  Zeul pește (de la procreere)
 • Dalfon
  Bocitor (?)
 • Dalila
  Decăzut
 • Dalmanuta
  Bucată de lemn care arde încet (în greacă); porție săracă (în ebraică)
 • Dalmația
  Robă preoțească (?)
 • Damaris
  Soție înjugată la jug
 • Damasc
  Tăcerea țese pânză de sac
 • Damasc
  Pânza de sac (țesătura) umblă (sau locuiește)
 • Damascieni
  Forma în greacă pentru locuitori din Damasc
 • Dan
  Judecată; judecător
 • Dana
  Tu ai judecat; judecată
 • Dan-Iaan
  Judecata va aduce tulburare; judecata este lacomă
 • Daniel
  Dumnezeu este judecătorul meu
 • Daniți
  Patronimic pentru Dan
 • Dara
  Braț; unii citesc ca Darda
 • Darcon
  Locuința plângerii
 • Darda
  El a înțeles cunoștința; locuința cunoștinței
 • Darius
  Anchetă, cercetare, investigare; locuința va fi plină de apăsare
 • Datan
  Legea lor; decretul lor
 • David
  Iubit, preaiubit
 • Debir
  Oracol, profet
 • Debora
  Albină; vorbirea ei
 • Decapole
  Zece cetăți; regiunea celor zece cetăți
 • Dedan
  Dragostea lor; mișcarea lor; acțiunea lor
 • Deha
  Suferind, neputincios, bolnăvicios
 • Delaia
  Atras, izbăvit, eliberat de Yahve
 • Derbe
  Tăbăcar; negustor de piele; învelitoare de piele
 • Deuel
  Cunoaște-L pe Dumnezeu
 • Diamant
  El va distruge, va învinge, va nimici
 • Diana
  Lumină deplină; debit, curgere moderată
 • Dibla
  Locul prăjiturii cu smochine
 • Diblaim
  Prăjitură dublă cu smochine
 • Diblataim
  Feminin pentru Diblaim
 • Dibon
  Stricător, cheltuitor, risipitor; înțelegere moderată, satisfăcătoare (?)
 • Dibon-Gad
  Vezi Gad
 • Dibri
  Cuvântul meu
 • Dicla
  Curmal; bătut până aproape de leșin
 • Didimus
  Geamăn - v Ioan 11.16
 • Dilean
  Golit, obscur; umilit prin necaz
 • Dima
  Din popor; popular
 • Dimitrie
  Cel care aparține zeiței Demeter, zeița recoltelor
 • Dimna
  Grămadă de gunoi, bălegar
 • Dimon
  Liniște; cel care face liniște
 • Dimona
  Feminin pentru Dimon; numărare suficientă
 • Dina
  Judecată
 • Dinhaba
  Tu dai judecata
 • Dionisie
  Devotat lui Bacchus (zeul roman al agriculturii și al vinului); devotat presei de vin; sau poate ”atins în mod divin”
 • Diotref
  Hrănit de Jupiter
 • Dișan
  Treieratul lor; zdrobitul lor, călcatul lor
 • Dișon
  Treierătoare; animal menționat în Deuteronom 14.5 ca fiind curat, identificarea lui este incertă
 • Di-Zahab
  Aur din plin
 • Dobrat
  La fel ca Dabrat
 • Dodai
  Dragostea mea
 • Dodanim
  Dragostea lor (?)
 • Dodava
  Iubitul Domnului, preaiubitul Domnului
 • Dodo
  Iubitul, preaiubitul lui
 • Doeg
  Îngrijorat, fricos, timid
 • Dofca
  Ciocănire (literal: tu ai bătut)
 • Dor
  Generație; locuință
 • Dorca
  Gazelă
 • Dotan
  Decret dublu; boală dublă (Gen. 37.17)
 • Dotan
  Decretul lor; boala lor
 • Drusila
  Înviorător, proaspăt, cea stropită cu rouă (?)
 • Duma
  Liniște
 • Dura
  Așezare omenească, colonie