Versetul zilei

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

1 Petru 5:10 (VDC)

Dicționar de nume proprii biblice

sau
 • Ebal
  Grămezi de nimic; grămezi de confuzie
 • Ebed
  Servitor
 • Ebed-Melec
  Servitorul regelui
 • Eben-Ezer
  Piatră de ajutor
 • Eber
  Dincolo; de celaltă parte (ca şi când ar fi trecut peste)
 • Ebiasaf
  Tatăl adună, adaugă
 • Ebron
  Persoană care a traversat (în Iosua 19:28)
 • Echer
  Rădăcină; nimicire
 • Eclesiastul
  Cel care convoacă; predicatorul
 • Ecron
  Care este dezrădăcinat
 • Ecroniţi
  Locuitori din Ecron
 • Ed
  Martor
 • Eden
  Încântare; desfătare
 • Eder
  Turmă, grămadă, cireadă
 • Edom
  Roşu
 • Edomiți
  Locuitor din Edom
 • Edrei
  Pășune arătoasă
 • Efa
  Întuneric
 • Efai
  Învelitorile mele; umbrele mele; păsările mele
 • Efata
  Voi fi deschis
 • Efer
  Prăfuire
 • Efes
  Cu totul hotărât; aruncătură
 • Efes-Damim
  Hotarul sângelui
 • Efeseni
  Locuitori din Efes
 • Eflal
  Eu voi interveni (sau judeca)
 • Efod
  Un brâu special
 • Efraim
  Grămadă de cenușă dublă; voi fi dublu roditor
 • Efraimiți
  Nume patronimic pentru Efraim
 • Efrat
  Din cenușă; rodnicie
 • Efrata
  Grămadă de cenușă; locul rodniciei
 • Efratit
  Locuitor din Efrata
 • Efron
  Dublă pulbere, praf
 • Efron
  Făcut din țărână
 • Egipt
  Strâmtori duble
 • Egipteni
  Locuitor din Egipt
 • Egla
  Junincă
 • Eglaim
  Rezervor dublu
 • Eglon
  Viţel
 • Ehi
  Fratele meu
 • Ehud (1)
  Neseparat; unitate (1 Cronici 8:6)
 • Ehud (2)
  Voi veni cu mulţumiri; voi fi premărit
 • Ela
  Terebint, stejar
 • Elam
  Grămezile lor, care îi hrănesc; veșnic
 • Elamiţi
  Locuitori din Elam
 • Elasa
  La fel ca Eleasa (Dumnezeu a făcut)
 • Elasar
  Dumnezeu pedepsește, purifică
 • Elat
  Măreție; terebint
 • El-Betel
  Dumnezeul Casei Lui Dumnezeu
 • Elcana
  Dumnezeu a dobândit
 • Elcoș
  Al celor adunați de Dumnezeu
 • Eldaa
  Dumnezeu a ştiut
 • Eldad
  Dumnezeu a iubit
 • Elead
  Dumnezeu este martor
 • Eleada
  Dumnezeu a împodobit
 • Eleale
  Dumnezeu se înalţă
 • Eleasa
  Dumnezeu a lucrat
 • Eleazar
  Dumnezeu este ajutorul
 • Elef
  O mie; un ucenic
 • El-Elohe-Israel
  Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel
 • Elhanan
  Dumnezeu este îndurător
 • Eli
  Dumnezeul meu
 • Eli
  Înălţat (marele preot pe vremea lui Samuel)
 • Eliab
  Dumnezeul meu îmi este Tatăl meu
 • Eliachim
  Dumnezeu va stabili
 • Eliada
  Dumnezeul este cunoscător
 • Eliahba
  Dumnezeu va ascunde
 • Eliam
  Dumnezeul poporului
 • Eliasaf
  Dumnezeu adaugă
 • Eliaşib
  Dumnezeu va restabili
 • Eliata
  Dumnezeul celui care vine
 • Elica
  Dumnezeul meu l-a scuipat afară din gură
 • Elidad
  Dumnezeul meu este iubitor
 • Eliel
  Dumnezeu cel puternic, Dumnezeul meu este El
 • Elienai
  Dumnezeul ochilor mei
 • Eliezer
  Dumnezeu este ajutorul