Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Matei 1:22-23 (F. B. Hole)

de F. B. Hole - 11 Ianuarie 2017

Matei 1:22-23

    Isus şi Emanuel (vers. 22-23)

    În felul acesta s-a împlinit profeţia din Isaia 7.14, în care a fost dată o indicaţie clară a măreţiei şi puterii Mântuitorului care avea să vină. Numele Său profetic, Emanuel, arăta că El trebuia să fie Dumnezeu manifestat în trup – Dumnezeu printre noi într-un fel mult mai minunat decât Se manifestase vreodată în mijlocul lui Israel în zilele lui Moise, mult mai minunat decât în felul în care El era cu Adam în zilele dinaintea intrării păcatului în lume. Cele două nume sunt profund legate împreună. A-L avea pe Dumnezeu cu noi, fără a fi mântuiţi de păcatele noastre ar fi imposibil: prezenţa Lui ne-ar copleşi în judecată. A fi mântuiţi de păcatele noastre, fără ca Dumnezeu să vină la noi, dacă ar fi fost posibil, istoria harului şi-ar fi pierdut gloria. În venirea lui Isus le avem pe amândouă. Dumnezeu a venit la noi şi, păcatele noastre fiind înlăturate, am fost şi noi aduşi la El.