Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Matei 1:18-21 (F. B. Hole)

de F. B. Hole - 11 Ianuarie 2017

Matei 1:18-21

    Om-Dumnezeu şi Mântuitor (vers. 18-21)

    Dar dacă versetul 17 ne asigură că Isus era om în adevăr, restul versetelor ne asigură de asemenea că El era mai mult decât un Om, era chiar Dumnezeu Însuşi prezent printre noi. Printr-un înger i s-a spus lui Iosif, logodnicul Mariei, că va avea un copil ca rod al lucrării Duhului Sfânt, şi când Se va naşte îi va pune numele Isus. El va mântui pe poporul Său de păcatele lor, de aceea numele Lui va fi Mântuitorul. Numai Dumnezeu poate da un nume în vederea unor lucruri care se vor împlini în viitor. El a putut face această lucrare, şi cât de perfect a fost îndreptăţit acest nume! Ce seceriş de oameni mântuiţi se va strânge în zilele care vor veni, toţi mântuiţi din păcatele lor, şi nu numai de judecata pe care au meritat-o păcatele lor! Numai „poporul Său“ este deci mântuit. Pentru a cunoaşte mântuirea Sa, cineva trebuie să fie înrolat printre ei prin credinţa în El.