Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Matei 2:1-2 (F. B. Hole)

de F. B. Hole - 11 Ianuarie 2017

Matei 2:1-2

    Starea conducătorilor religioşi din Ierusalim

    Versetele cu care începe capitolul 2 aruncă o lumină puternică şi cercetătoare a condiţiilor care domneau în acele zile printre iudeii care erau la Ierusalim, urmaşi ai celor ce se întorseseră din robia sub Zorobabel, Ezra şi Neemia. Împăratul iudeilor Se născuse în Betleem şi totuşi multe săptămâni ei nu ştiau nimic despre acest fapt.Dacă împăratul Irod era în ignoranţă nu era deloc surprinzător, pentru că el nu era israelit, ci idumean. Dar din tot poporul, marii preoţi trebuiau să afle despre acest mare eveniment pe care mărturiseau că îl aşteptau – naşterea Mesiei.Aflăm în Luca 2 că evenimentul acesta a fost făcut cunoscut din cer cel puţin în câteva ceasuri, unor persoane modeste care să temeau de Domnul. Psalmistul ne spusese că „Domnul Se destăinuieşte celor care se tem de El“ (25.14), aşa cum este exemplificat cu păstorii şi cu alţii; dar conducătorii religioşi din Ierusalim nu erau printre aceştia, ci printre „cei mândri“ pe care oamenii îi numesc „fericiţi“ (vezi Maleahi 3.15, 16). De aceea ei erau tot atât de mult în întuneric ca nelegiuitul Irod.