Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

06 Obiecții cu privire la trinitate

de Adrian Cristea - 10 Iunie 2016

OBIECȚII CU PRIVIRE LA TRINITATE

Obiecție 1: Mai mulți dumnezei

Răspuns: În această categorie intră cei care spun că noi Trinitarienii susținem faptul că există 3 Dumnezei. Însă adevărul este, așa cum am arătat la început, că doctrina Trinității susține o singură Ființă Supremă, Dumnezeu, însă această Ființă există veșnic în 3 Persoane, adică toate cele 3 Persoane au această natură a lui Dumnezeu, în toată plinătatea ei. Așadar, o singură Ființă, 3 Persoane.

Obiecție 2: Tatăl este superior Fiului

Răspuns: Atunci când vorbim despre Domnul Isus, Cuvântul întrupat – și adevărul este că nimeni nu este vrednic să vorbească despre Cel nemărginit, așa cum spunea poetul creștin, “Eu nu pot vorbi iscusit despre Tine” - suntem constrânși să privim la El din mai multe puncte de vedere. Înainte de întrupare, El era doar Fiul lui Dumnezeu (când vorbim de relația pe care o are cu Tatăl) și Dumnezeu Fiul (când vorbim de Persoana și natura Lui). După întrupare, moarte, înviere și înălțare, El a rămas Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu Fiul, însă a devenit Fiul Omului (ca natură), Hristos (ca titlu) și Mare Preot (ca Mijlocitor între Dumnezeu și oameni), toate acestea într-o singură Persoană.

Dacă ar întreba cineva „Este Tatăl mai mare decât Fiul?”, aș răspunde „Din ce punct de vedere? Dacă Îl privim ca Fiul Omului, cu siguranță Tatăl este mai mare (Ioan 14.28), dacă Îl privim ca Mare Preot, Tatăl este mai mare (Ioan 17.9). Însă dacă Îl privim așa cum era El înainte de veșnicii (și cum a rămas în continuare), ca Dumnezeu Fiul, Fiul este egal cu Tatăl (Ioan 14.9, Evrei 1.3).

Așadar, acest lucru este parțial adevărat, însă doar în ce privește relația dintre Tatăl și Fiul în ce privește mântuirea, și nu în ce privește natura Lor. Cum adică?

Tatăl și Fiul sunt egali în ce privește natura Lor

Filipeni 2.6: “El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu”

Acest verset arată faptul că Domnul Isus era deopotrivă cu Dumnezeu, însă El nu a ținut cont de acest lucru, ci pentru noi, a coborât pe pământ, făcându-se Omul perfect Isus, pentru a-l putea mântui pe omul păcătos.

Evrei 1.3: “El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte”

Fiul este întipărirea Ființei lui Dumnezeu. Acest termen, întipărire, se referă la pecetea care era pusă în antichitate pe o scrisoare. Se turna ceară fierbinte pe o scrisoare, iar apoi se lua o pecete și se apăsa pe acea ceară, rămânând în ceară aceeași formă pe care o avea pecetea. Domnul Isus are aceeași “formă”, identică, ca Tatăl.

Ioan 14.9: “Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’?”

Domnul Isus îi spune lui Filip faptul că El este exact ca Tatăl, că nu există nici o deosebire intre Ei, drept urmare, cine Îl vede pe Domnul Isus Îl vede pe Tatăl.

Fiul este subordonat Tatălui în lucrarea mântuirii

Domnul Isus Și-a ales singur rolul în mântuirea noastră, acela de a fi jertfă și Mare Preot pentru noi.

Filipeni 2.7: “ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.”

Domnul Isus S-a dezbrăcat El Însuși, pentru că așa a ales El. Domnul Isus a ales de bunăvoie să se supună Tatălui, în lucrarea mântuirii. Deci putem spune că, Domnul Isus, ca Mare Preot, Mijlocitor pentru noi, este subordonat Tatălui.

Domnul Isus este și Fiu al Omului

Biblia arată faptul că Domnul Isus este Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu.

Romani 1.3,4 ”Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește duhul sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru”.

Omul Isus Hristos este inferior Tatălui, ca și natură, deoarece natura umană este inferioară naturii divine. De aceea Domnul Isus a putut spune: “Tatăl este mai mare decât Mine”, sau, “Despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Domnul Isus, ca Fiu al Omului, este om, iar ca Fiul al lui Dumnezeu, este Dumnezeu, într-o singură Persoană.

Obiecție 3: Titlul “Fiul lui Dumnezeu” denotă faptul că Domnul Isus nu e Dumnezeu, ci doar Fiul Lui, deci inferior

Răspuns: Scriptura a fost scrisă având o concepție iudaică a lucrurilor, iar în concepția iudaică, faptul că cineva era fiu, înseamnă că este egal cu tatăl. Tocmai de aceea iudeii au vrut să îl omoare pe Domnul Isus, pentru că spunând că El este Fiul lui Dumnezeu, se făcea egal cu Dumnezeu, Ioan 5.18: "Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu."

Argumentul acesta nu poate fi susținut nici cu Scriptura, deoarece în Scriptură faptul că cineva este fiu înseamnă că acel fiu va moșteni tot ce are tatăl și va deveni egal cu tatăl, însă nici cu lucruri din viața noastră.

Daca un tată are un fiu, fiul acela are aceeași natura ca și el, tot om. În ce privește natura lor, tatăl și fiul sunt egali. Tot așa, în ce privește natura Lor, Dumnezeu Tatăl este egal cu Fiul Sau, Isus Hristos.

Totuși, deși folosesc această alegorie tată-fiu, acești termeni nu pot explica în totul relația dintre cele 2 Persoane ale Trinității, așa cum nimic de pe acest pământ nu poate declara pe deplin lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu.

Obiecție 4: Mica 5.2 nu invatat faptul ca Mesia este vesnic

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.

Obiecție: Cuvântul folosit pentru zilele veșniciei este cuvântul ebraic “olam” care poate însemna “durată lungă, vremuri străvechi”, deci acest verset nu învață neapărat faptul că Fiul lui Dumnezeu este din veșnicie, ci doar că este din timpuri străvechi.

Răspuns 1: Același cuvânt “olam”, înseamnă și “eternitate, continuu, din totdeauna”, deci poate fi folosit și în acest sens.

Răspuns 2: Cuvântul “olam” este folosit și despre Yahweh. Ni se spune în Geneza 21.33: “Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Şeba și a chemat acolo Numele Domnului, Dumnezeului celui veșnic (olam)”. Oare înseamnă acest lucru faptul că Domnul (Yahweh) există din vremuri străvechi, și nu din totdeauna?

Răspuns 3: Daca în versetul din Mica, “olam” înseamnă timp îndepărtat, vremuri străvechi, atunci versetul trebuie să fie scris în felul următor:

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în vremuri străvechi. Vedem că o asemenea traducere nu este viabilă.

Așadar, ce vrea să ne spună autorul insuflat este că obârșia lui Mesia este din vremurile străvechi, ba chiar mai mult, din veșnicie. Singurul care este din veșnicie este Dumnezeu, așa cum ni se spune în Habacuc 1.12a: “Doamne, nu ești Tu din veșnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu?”. Mesia este Dumnezeul veșnic, întrupat.

Obiecție 5: Proverbe 8.22 arata ca Domnul Isus este creat

Proverbe 8.22: “Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.”

Răspuns: Cuvântul “m-a făcut” este cuvântul ebraic “qanah”, care înseamnă “a poseda, a avea, a deține”. Cuvântul acesta este folosit de cele mai multe ori în Vechiul Testament pentru a arăta posesiune, sau un lucru cumpărat, nicidecum pentru a arata ceva creat.

Dar chiar dacă nu ne folosim de limba originală, versetul 22 este înțeles mai bine folosind versetul 23:

Proverbe 8.23: “Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul”, și aici nu poate fi vorba de o fiinta creata, deoarece ni se spune ca este asezata din vesnicie.

Obiecție 6: Doar Tatăl este numit “ho theos”, în Noul Testament

Răspuns: Această afirmație este falsă. Versetul următor, Ioan 20.28, “Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!””, este în greacă: “ho kurios mou kai ho theos mou” (Greek Interlinear - Greek New Testament --- Concordant Greek Text 1975). Toma Îl numește pe Isus Hristos, “ho theos”.

Matei 1.23: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-i vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

Cine are acest nume, Dumnezeu cu noi? Domnul Isus. Deci, Domnul Isus este “Dumnezeu cu noi”, adică Dumnezeu care a venit pe acest pământ, la noi.

Textul din greacă spune: “meth hemon ho theos” (Greek Interlinear - Greek New Testament --- Concordant Greek Text 1975 ), care înseamnă, “cu noi, Dumnezeul”. Iarăși, Isus Hristos este numit “ho theos”.

Obiecție 7: Duhul nu este omniscient pentru că cercetează

1 Corinteni 2.10: “Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează (ereunao, care înseamnă a caută, a examina) totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.”

Răspuns: Dacă acest lucru este adevărat, atunci nici Domnul (Yahweh) nu este omniscient, pentru că și El cercetează:

Ieremia 17.10: „Eu, Domnul, cercetez (chaqar, care înseamnă a căuta, a examina, a investiga) inima și cerc rărunchii, că să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.”

Romani 8.27: “Și Cel ce cercetează (ereunao, care înseamnă a căuta, a examina) inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.”

Vedem cum același cuvânt “cercetează” (ereunao) este folosit și pentru Tatăl și pentru Duhul Sfânt.

Obiecție 8: Fiul și Duhul Sfânt sunt doar agenți ai creației

Obiecție: Folosirea cuvântului “prin” înseamnă faptul că Fiul și Duhul Sfânt sunt doar agenți.

Răspuns 1: Și pentru Tatăl se folosește cuvântul “prin”:

Romani 11.36: “Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.”

Răspuns 2: Despre Duhul Sfânt ni se spune că El a creat direct, nu ca agent:

Iov 33.4: “Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață.”

Răspuns 3: În Geneza Dumnezeu spune “Să facem”, lucru care denotă faptul că mai mult de o Persoană a creat pe om.

Răspuns 4: Termenul “prin” nu Îl prezintă pe Fiul ca fiind un agent subordonat, un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru a crea totul. Fiul a fost împreună creator cu Tatăl, fiecare având un rol diferit, însă nu inferior. Cu alte cuvinte, Fiul nu a fost un instrument de care Dumnezeu S-a folosit pentru a crea tot, așa cum un grădinar se folosește de uneltele lui pentru a îngriji grădina, ci o Persoană care a împlinit toate planurile lui Dumnezeu, fiind agentul executiv al acestor planuri și creând toate în același mod în care le și susține, prin Cuvântul puterii Lui (Evrei 1.3).

Răspuns 5: În Evrei 1.10 ni se spune că Fiul a creat cerurile și pământul: “Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.”

Obiecție 9: Cuvântul Trinitate nu există în Biblie

Răspuns: Nici cuvântul monoteism nu există în Biblie, asta înseamnă că nu există un singur Dumnezeu? Este un argument nefolositor să spui că un concept nu există în Biblie doar pentru că numele ce definește acel concept nu există în Biblie. Acest argument nu poate fi folosit decât de cei ce doresc cu înverșunare să refuze un adevăr, și acest lucru trădează ideile lor preconcepute despre o anumită învățătură.

Obiecție 10: Trinitatea este ilogică

Răspuns: Pentru ca ceva să fie ilogic, trebuie să se contrazică. Însă doctrina Trinității nu conține nimic contradictoriu.

Obiecție 11: Trinitatea creștină provine din trinități păgâne

Răspuns: Nu există conceptul Trinității în nici o religie păgână. În religiile păgâne există triade, adică 3 dumnezei, dar nici o religie nu vorbește despre un dumnezeu ce există în 3 persoane, deoarece doctrina Trinității creștine este o revelație divină, nu o invenție omenească, și dovada este faptul că nici o religie nu a reușit să ajungă la această înțelegere, afară de cea creștină, prin Scriptură.

Obiecție 12: Nici un verset din Biblie nu spune că Dumnezeu există în 3 Persoane

Răspuns: Doctrina Trinității este înțeleasă doar atunci când privești la toată Scriptura. Este nevoie de mărturia întregii Scripturi pentru a înțelege Trinitatea, si in general recurg la o asemenea obiectie doar cei care nu doresc sa accepte tot ce spune Scriptura.

Obiecție 13: Ioan 17.3 spune ca doar Tatal este Dumnezeu

Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.

Răspuns: Tatăl este Dumnezeul cel adevărat, și natura pe care El o posedă este singură natură care poate fi numită: Dumnezeul cel adevărat. Însă acest verset nu exclude faptul că Fiul și Duhul Sfânt sunt de asemenea Dumnezeul cel adevărat, pentru că toți 3 împărtășesc aceeași natură. Acest verset doar exclude posibilitatea ca Fiul și Duhul Sfânt să fie dumnezei separați.

Daca Fiul ar fi fost un alt dumnezeu, atunci argumentul ar fi fost valid, însă Fiul este Dumnezeu în aceeași măsura în care Tatăl este Dumnezeu, având aceeași natură.

De fapt, acest verset lovește adânc în învățătura care spune că Domnul Isus este UN dumnezeu, având o natura diferită de Tatăl, deoarece dacă doar Tatăl este Dumnezeul adevărat, Isus este un dumnezeu fals, sau nu este nici un dumnezeu. Așadar, acest verset (împreună cu altele asemănătoare) oferă doar 3 variante cu privire la Domnul Isus:

1. Isus are aceeași natură cu Tatăl

2. Isus nu este Dumnezeu, nici măcar unul inferior Tatălui

3. Isus este un dumnezeu fals

În concluzie, acest verset exclude posibilitatea ca să existe alți dumnezei, diferiți de Tatăl, însă Domnul Isus nu este un alt dumnezeu, ci este Dumnezeu în același sens în care Tatăl este Dumnezeu, având aceeași natură și fiind o singură Ființă cu Tatăl.

Obiecție 14: Domnul Isus S-a rugat Tatălui

Răspuns: Domnul Isus era și Om, și El ca Om perfect S-a rugat Tatălui.

Obiecție 15: Trinitatea nu este învățată în Vechiul Testament

Răspuns: Deși Trinitatea nu este explicit arătată în VT, sunt foarte multe pasaje care fac aluzie la doctrină.

Problema lui Dumnezeu cu iudeii, în Vechiul Testament, era cu politeismul, tocmai de aceea a fost nevoie ca Dumnezeu să introducă foarte clar în mintea evreului faptul că Dumnezeu este Unul, ca mai apoi în Noul Testament să fie arătată clar doctrina Trinității.

De asemenea, doctrina Trinității nu ar fi putut fi înțeleasă pe deplin în Vechiul Testament, deoarece această învățătură și-a găsit aplicabilitatea practică doar în lucrarea mântuirii, atunci când Fiul și Duhul Sfânt au venit pe acest pământ.

Obiecție 16: Dumnezeu nu poate fi ispitit, iar Domnul Isus a fost ispitit

Răspuns: Corect, pentru că Domnul Isus a fost ispitit ca Om. El era Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu, iar El ca Fiu al Omului a putut fi ispitit, la fel cum a putut să Îi fie foame sau somn.

Obiecție 17: Cum poate fi Isus Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu moare?

Răspuns: Isus Hristos este Fiul Omului și Fiul lui Dumnezeu, așa cum am arătat, El ca Om a putut să moară.

Pe cruce, Omul Isus Hristos a murit, deoarece a strigat “Dumnezeul Meu…”, așadar, Fiul Omului, Fiul Mariei a murit pe cruce, nu Fiul lui Dumnezeu, deoarece Isus ca Dumnezeu nu poate să moară.

Problema celor care neagă faptul că Isus Hristos este și Om și Dumnezeu în aceeași Persoană este următoarea, cum putea Isus să plătească prețul păcatului (care este infinit, deoarece are ca urmare o pedeapsă infinită), dacă era doar un om finit? Cum poate finitul să cuprindă infinitul? Adevărul e că Isus Hristos era și Om și Dumnezeu, ca Om a putut să moară pentru păcate, dar pentru că era și Dumnezeu a oferit o eficacitate infinită jertfei aduse de El, conform cu Fapte 20.28: Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu propriul său sânge. (KJV)

Obiecție 18: Cum poate Dumnezeu (Isus) să aibă un Dumnezeu?

Răspuns: Așa cum am arătat și mai sus, Omul Isus Hristos avea un Dumnezeu, deoarece Omul perfect se închină perfect și crede în Dumnezeul adevărat.

Faptul că Dumnezeu are un Dumnezeu este mărturia clară a Scripturii, conform cu Psalmul 45.7: Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi de slujbă.

Obiecție 19: Efeseni 4.4,5,6 spune ca exista un singur Dumnezeu, Tatal

Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre.

Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez.

Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți.

Răspuns: Folosind același raționament (care demonstrează că doar Tatăl este Dumnezeu), înseamnă că doar Fiul este Domn și doar Duhul Sfânt este Duh. Conform aceluiași raționament, Tatăl nu este Duh, însă știm că Tatăl este duh, Ioan 4.24a: Dumnezeu este duh. Iarăși, dacă doar Isus este Domn, atunci Tatăl nu este Domn, însă Vechiul Testament arată clar că Tatal este Domn.

Dacă ar fi să sumarizez care ar fi greșelile evidente pe care se bazează majoritatea obiecțiilor împotriva Trinității, ar fi cam acestea:

1. Nu se primește mărturia Scripturii cu privire la această doctrină deoarece omul nu poate să înțeleagă în mod rațional Trinitatea, și pentru că nu o poate înțelege cu mintea, nu o acceptă nici prin credință. Spurgeon spunea că „dacă nu credem ceva doar pentru că nu înțelegem acel ceva, nu vom primi mare lucru”, iar cei care nu cred că Isus este Dumnezeul adevărat, nu vor primi mântuirea – Ioan 8.24.

2. Foarte mulți oameni eșuează să înțeleagă faptul că Isus Hristos este și Om și Dumnezeu, 2 naturi într-o singură Persoană.

3. Un verset separat nu poate susține o doctrină, pentru a înțelege ce spune Scriptura despre Dumnezeu și alte lucruri, este nevoie să ne uităm la contextul versetului și la întreaga mărturie a Scripturii.