Versetul zilei

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

1 Petru 5:10 (VDC)

08 Concluzii

de Adrian Cristea - 10 Iunie 2016

Concluzii

Autorii Noului Testament au “sondat” Scripturile Vechiului Testament pentru a găsi versete care vorbesc despre Dumnezeu, pentru a le aplica Fiului, dar și Duhului Sfânt. Este uimitoare libertatea cu care autorii Noului Testament folosesc și alternează Nume și atribute pe care doar Dumnezeu le posedă, și le atribuie Tatălui și Fiului în egală măsură. Tatăl este Dumnezeu, la fel și Fiul (Ioan 1.1, Romani 9.5); Tatăl este Mântuitor, la fel și Fiul (Tit 2.13); Tatăl este Domn, la fel și Fiul (Fapte 10.36); Tatăl este Creator, la fel și Fiul (Coloseni 1.16, Evrei 1.10).

Văzând toate aceste lucruri care ne sunt spuse despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu putem trage decât concluzia că acest Dumnezeu măreț, care este singurul Creator și Mântuitor, există în 3 Persoane binecuvântate, care deși egale în toate aspectele, totuși sunt 3 Persoane distincte.

BIBLIOGRAFIE

<p>The Forgotten Trinity, James R. Whitehttp://thecripplegate.com/did-the-early-church-affirm-jesus-deity/