Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

04 A doua temelie - 3 persoane distincte

de Adrian Cristea - 10 Iunie 2016

A DOUA TEMELIE A TRINITATII:

EXISTENTA A 3 PERSOANE DISTINCTE

Termenul “persoană” Îi poate fi atribuit lui Dumnezeu cu limitările de rigoare, ținând cont că nici un cuvânt sau nici o serie de cuvinte nu Îl pot descrie pe Dumnezeu în mod deplin.

Când vorbesc despre caracteristicile unei “persoane”, mă refer la lucruri precum gândire, sentimente, voință proprie, comunicare, conștiență de sine; caracteristici ce pot fi atribuite numai unei persoane. De remarcat faptul ca trupul nu este o caracteristica a unei persoane, trupul este o caracteristica a corporealitatii, asadar, cand spun ca Tatal, Fiul sau Duhul Sfant sunt persoane, nu vreau sa spun ca au un corp.

Acum vom vedea faptul ca Tatal, Fiul si Duhul Sfant sunt Persoane, si ca sunt 3 Persoane distincte.

Tatăl este o Persoană deoarece are caracteristicile unei persoane

Se mâhnește: Geneza 6.6 “I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui”

Iubește: Matei 3.17 „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Vorbește: Ioan 1.33 “Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis:”

Are conștiență de Sine: Deuteronomul 32.40 “Căci Îmi ridic mâna spre cer și zic: Cât este de adevărat că trăiesc în veci…”

Fiul este o Persoană deoarece are caracteristicile unei persoane

Vorbește: Ioan 1.38 “Isus S-a întors și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutați?”

Cunoaște: Ioan 2.25 “Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El Însuși știa ce este în om.”

Iubește: Ioan 13.1 “Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, că Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt”

Se mâhnește: Marcu 3.5 “Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă”

Are conștientă de Sine: Apocalipsa 1.17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă.

Duhul Sfânt este o Persoană deoarece are caracteristicile unei persoane

Ia decizii: Matei 4.1 “Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, că să fie ispitit de Diavolul.”

Vorbește: Fapte 13.2 “Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.””

Iubește: Romani 15.30 “Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine.”

Poate fi întristat: Efeseni 4.30 “Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.”

Toate aceste lucruri de mai sus, nu pot fi spuse decât despre o persoană. Dacă Duhul Sfânt ar fi doar o forță impersonală, El nu ar putea să iubească, să cunoască, să ia decizii, să fie întristat.

Am vazut ca Tatal, Fiul si Duhul Sfant sunt Persoane. Este fundamental insa că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt 3 Persoane distincte. Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu este Tatăl.

Tatal, Fiul si Duhul Sfant sunt 3 Persoane distincte:

Matei 3.16,17: “De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.””

Aici Îl vedem pe Fiul pe pământ, pe Tatăl vorbind din ceruri spre Fiul, și pe Duhul Sfânt care se coboară din ceruri, pe pământ, de la Tatăl, peste Fiul.

Ioan 10.15: “așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl.”

Fiul nu spune “așa cum Mă cunosc Eu pe Mine”, ci spune că El cunoaște pe Tatăl, și că Tatăl Îl cunoaște pe El, deci este vorba de 2 Persoane distincte.

Ioan 11.28: Tată, proslăvește Numele Tău!” Și din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit și-L voi mai proslăvi!”

Fiul, care este pe pământ, se roagă Tatălui, care este în ceruri, și Tatăl Îi răspunde.

“Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.”

Aici este vorba despre 2 Persoane distincte, deoarece Domnul spune că El și Tatăl vor veni la acea persoană (parafrazând, “Noi vom veni la acea persoană”).

În final, în Ioan capitolul 17, Domnul Isus se adresează Tatălui, iar pronumele folosite sunt Eu, Mine, Meu și Tu, Tine, Tău, fapt ce denotă 2 Persoane distincte.