Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

03 Prima temelie - monoteism

de Adrian Cristea - 10 Iunie 2016

PRIMA TEMELIE A TRINITĂȚII: MONOTEISM

Versetele de mai jos arată faptul că Dumnezeu este Unul, și că nu există decât un singur Dumnezeu.

Deuteronom 6.4: “Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul [echad] Domn.”

Există 2 cuvinte în ebraică pentru “unul”: echad și yachid.

Echad înseamnă unitate compusă, sau unitate numerică. Acest termen este folosit pentru a-L descrie pe Domnul Dumnezeu.

Yachid înseamnă singurul, unul. Acest termen nu este folosit niciodată în Vechiul Testament cu privire la Dumnezeu.

Pentru a înțelege mai bine semnificația cuvântului echad, vom privi cum este el folosit în Geneza 2.24: “Si cei doi vor fi un singur trup”. Aici, “un singur” este cuvântul echad. Vedem cum cuvântul echad este folosit pentru unitate compusă, “cei doi vor fi un singur trup.”, 2 persoane sunt un singur trup. Într-un fel asemănător, deși infinit de diferit, cele 3 Persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt un singur (echad) Domn, și au o singură natură.

Isaia 43.10: „Voi sunteți martorii Mei – zice Domnul –, voi și Robul Meu pe care L-am ales, ca să știți, ca să Mă credeți și să înțelegeți că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut niciun dumnezeu și după Mine nu va fi.”

Domnul (Yahweh) ne spune că nici înainte de El, nici după El, nu există vreun dumnezeu făcut, creat. Așadar, nu exista dumnezei creați, sau mai mulți dumnezei, nu există un Dumnezeu suprem și alți dumnezei mai mici.

Adevărul este că există doar 2 tipuri de ființe: Dumnezeu și toate celelalte ființe care au fost create (oameni, îngeri etc.), există doar Creatorul și creația, și nimic intre cele 2 categorii. Potrivit cu acest verset, doar Creatorul este Dumnezeu, și nici una dintre ființele create nu poate fi Dumnezeu.

Dacă Domnul Isus este doar un dumnezeu și dacă El a fost creat, atunci versetul de mai sus nu are sens. Deci, Isus Hristos poate să fie ori Dumnezeul adevărat, ori o creatură, iar Isaia 43.10 ne oferă doar aceste 2 posibilități: ori Isus este Dumnezeul creator, ori El este o simplă creatură, deoarece nu există o a treia categorie.

Isaia 44.6: “Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.”

Vedem același lucru, nu există un Dumnezeu suprem și un alt dumnezeu mai mic, există doar un Dumnezeu, așadar Domnul Isus ori este Dumnezeul adevărat, ori nu este nici un dumnezeu. Există un singur Dumnezeu, și acela este Yahweh. Dacă Isus Hristos nu este Yahweh, atunci Isus Hristos nu este nici Dumnezeu, nici un alt dumnezeu, deoarece un alt dumnezeu nu există „afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.”.

Isaia 44.8: “Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!”

Conform acestor versete, singurul Dumnezeu este Yahweh, și toți ceilalți dumnezei sunt falși.

Potrivit cu versetele de mai sus, nu încape îndoială asupra faptului că există un singur Dumnezeu, și acel Dumnezeu este Yahweh.

Acesta este primul fundament al doctrinei Trinității: Există un singur Dumnezeu, și versetele menționate mai sus demonstrează categoric faptul că nu există 2 sau mai mulți dumnezei, sau că există un Dumnezeu suprem și un alt dumnezeu mai mic.

Odată ce am stabilit că există un singur Dumnezeu, nu ne putem opri aici, deoarece Scriptura nu ne lasă să facem acest lucru. Dumnezeu a binevoit să ne descopere ceva din marele mister al Ființei Sale, pentru a-L cunoaște mai bine pe El, Cel ce este veșnic și nemărginit, iar refuzul nostru de a-L urmări și căuta pe acest mare Dumnezeu pe paginile Scripturii reprezintă o respingere a harului Sau, deoarece El dorește să se dăruiască pe Sine Însuși oamenilor creați după chipul și asemănarea Sa.