Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Matei 1:1-17 (F. B. Hole)

de F. B. Hole - 11 Ianuarie 2017

Matei 1:1-17

Noul Testament: Cartea genezei lui Isus Hristos

    Felul cum este exprimat cel dintâi verset al Noului Testament ne îndreaptă gândurile înapoi la cea dintâi carte a Vechiului Testament, deoarece „genealogia“ este traducerea cuvântului grec genesis. Matei în mod deosebit, şi Noul testament în general, este „cartea genesei lui Isus Hristos“. Dacă ne referim la Geneza, vedem că această carte este împărţită în 11 părţi şi toate din ele în afara celei dintâi începe cu indicarea cuvântului „generaţii“. Cea de a treia parte începe astfel: „Aceasta este cartea generaţiilor lui Adam“ (5.1); şi tot Vechiul Testament ne dezvăluie istoria tristă a lui Adam şi a urmaşilor lui, sfârşind cu caracterul teribil de potrivit al cuvântului „blestem“. Cu ce mare uşurare ne putem întoarce de la generaţiile lui Adam la „generaţia lui Isus Hristos“, pentru că aici vom afla introducerea harului; şi cu această notă se şi termină Noul Testament.

    Fiu al lui David, fiu al lui Avraam – şi genealogia Lui (vers. 1-17)

    Isus ne este prezentat îndată sub două aspecte. El este Fiu al lui David şi de aceea coroana regală pe care Dumnezeu a dăruit-o la început lui David Îi aparţine Lui. El este, de asemenea, Fiu al lui Avraam şi de aceea are dreptul la ţară, şi întreaga promisiune este investită în El.După ce s-au precizat acestea, ni se dă genealogia Lui, de la Avraam, prin Iosif, soţul Mariei. Aceasta era genealogia Sa oficială, aşa cum era recunoscută de iudei. Lista aceasta dată se distinge prin omisiunile ei, deoarece trei împăraţi, în strânsă legătură cu nelegiuita Atalie, sunt omişi în versetul 8; şi sumarul cu privire la cele „paisprezece generaţii“ dat în versetul 17 arată că nu este o omitere întâmplătoare, ci că Dumnezeu respinge şi refuză să recunoască pe împăraţii care au apărut în legătură cu dedicarea închinării către Baal.

    Numele celor patru femei (vers. 3, 5, 6)

Genealogia aceasta este, de asemenea, remarcabilă deoarece numele numai a patru femei sunt aduse în ea, şi nicidecum acele nume pe care le-am fi aşteptat. Două din cele patru erau dintre naţiuni, care ar fi trebuit oarecum să coboare mândria iudeilor; amândouă aceste femei aveau o credinţă izbitoare, deşi una din ele trăise în imoralitatea care caracteriza lumea păgână. Despre cealaltă nu ştim decât ce era bine. Iar celelalte două se trăgeau din Israel, totuşi istoria lor ne dă o notă rea şi nu putem şti ceva bun. În adevăr, numele Batşebei nu este menţionat; ea este doar „cea... a lui Urie“, în felul acesta făcând-o de ruşine. În felul acesta din nou toate umbresc mândria iudeilor. Genealogia Domnului nostru nu I-a adăugat nimic. Cu toate acestea, ea Îi garanta firea omenească şi în felul acesta drepturile investite în David şi Avraam erau în mod legal ale Sale.