Versetul zilei

Bucurați-vă întotdeauna.

1 Tesaloniceni 5:16 (VDC)

Sângele preţios al lui Hristos

de M. B. - 03 Decembrie 2016

Sângele preţios al lui Hristos

Realitatea

„Dar, venind la Isus, când au văzut că Acesta murise deja, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre ostaşi i-a străpuns coasta cu o suliţă şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi cel care a văzut acestea a mărturisit, şi mărturisirea lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi“ (Ioan 19.33-35).

După ce Domnul Isus a împlinit la crucea de pe Golgota lucrarea care i-a dat-o Dumnezeu, din coasta Sa a curs sânge şi apă. Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, subliniază în mod deosebit şi unic această realitate, arătând foarte clar că acesta nu este un zvon, pentru că „cel care a văzut acestea a mărturisit“. Nimic nu este inventat, ci „mărturisirea lui este adevărată“. Cel care a mărturisit este de încredere, „el ştie că spune adevărul“.

Orice om care crede în acest sânge şi îşi recunoaşte starea sa păcătoasă, este salvat şi îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu (Romani 3.23, 24). Un astfel de om poate apoi cugeta la valoarea şi preţul nespus de mare al acestui sânge. Aceasta va umple inima sa cu mulţumire şi cu adorare.

Imagini din Vechiul Testament

„Şi au înjunghiat boii, iar preoţii au luat sângele şi l-au stropit pe altar; şi au înjunghiat berbecii şi au stropit sângele pe altar; şi au înjunghiat mieii şi au stropit sângele pe altar. Şi au apropiat ţapii jertfei pentru păcat înaintea împăratului şi a adunării şi şi-au pus mâinile peste ei; şi preoţii i-au înjunghiat şi au făcut curăţire de păcat cu sângele lor pe altar, ca să facă ispăşire pentru tot Israelul; pentru că împăratul a zis: «Pentru tot Israelul este arderea-de-tot şi jertfa pentru păcat»“ (2 Cronici 29.22-24).În Vechiul Testament există multe învăţături cu privire la jertfirea animalelor şi indicaţii speciale cu privire la ceea ce trebuia făcut cu sângele jertfei. Toate aceste nenumărate jertfe şi râurile de sânge, care curgeau prin înjunghierea acestor animale, indică spre unica jertfă a Domnului Isus şi spre desăvârşirea sângelui Său. Deşi ceea ce s-a petrecut la Golgota este o jertfă unică, există totuşi laturi diferite ale acestei lucrări mari şi minunate. Pe baza diverselor jertfe din Vechiul Testament cunoaştem tot mai bine această unică jertfă.

Sângele jertfei de ardere-de-tot

„Ştiind că nu cu cele pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din felul vostru deşert de vieţuire moştenit de la părinţi, ci cu sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată“ (1 Petru 1.18, 19).

„ ...ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele Tău, din orice seminţie şi limbă şi popor şi naţiune“ (Apocalipsa 5.9).

„ ...Adunarea lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu sângele Propriului Său Fiu“ (Fapte 20.28).

Sângele jertfei de ardere-de-tot ne arată caracterul excepţional al Persoanei şi al lucrării Domnului Isus. Pe baza slavei Fiului lui Dumnezeu devenit Om şi pe baza lucrării Sale desăvârşite, oamenii au putut fi salvaţi din sclavie. Ei au fost răscumpăraţi pentru Dumnezeu, pentru a-i sluji adorându-L ca preoţi. Pe aceeaşi bază, Dumnezeu Şi-a câştigat Adunarea, pentru a o uni pentru totdeauna ca Mireasă a lui Hristos cu Fiul Său.

Sângele jertfei pentru păcat

„El este ispăşire pentru păcatele noastre“ (1 Ioan 2.2).

„Sângele lui Isus Hristos, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat“ (1 Ioan 1.7).

Prin păcatele noastre L-am jignit şi necinstit într-un mod deosebit pe Dumnezeu; noi înşine ne-am murdărit şi întinat prin păcat. Dar sângele Domnului Isus a făcut ispăşire pentru noi. Jignirea la adresa lui Dumnezeu este înlăturată, pentru că sângele lui Isus Hristos a corespuns tuturor cerinţelor lui Dumnezeu. Acest sânge a fost în profitul nostru. El ne-a spălat, încât acum suntem complet curaţi.

Sângele jertfei pentru pace

„ …făcând pace prin sângele crucii Lui“ (Coloseni 1.20).

„Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos“ (Efeseni 2.13).

Noi oamenii eram duşmanii lui Dumnezeu, iar duşmănia caracteriza relaţiile noastre unii cu alţii. Trebuia făcut ceva pentru împăcarea noastră. Şi aici a lucrat sângele lui Hristos. Sângele Său a făcut pace. Prin sângele Său, suntem împăcaţi cu Dumnezeu, dar şi unii cu alţii ca oameni răscumpăraţi. Sângele Său este într-adevăr un sânge de împăcare!

Rezumat

Astfel putem spune cu bucurie că sângele lui Hristos ne-a salvat, ne-a răscumpărat şi ne-a cumpărat. Aceasta este latura jertfei de ardere-de-tot. Acelaşi sânge a făcut ispăşire pentru noi şi ne-a spălat de păcatele noastre. Aceasta este partea jertfei pentru păcat. Prin sângele Său suntem împăcaţi cu Dumnezeu. Aceasta este partea jertfei pentru pace.

Dacă poate fi numit ceva preţios în cer şi pe pământ, atunci este sângele Mielului. Să cugetăm cu inimi pline de adorare la acest adevăr! Aceasta va umple inimile noastre de mulţumire faţă de Dumne-zeu pentru Darul Său nespus de mare. Apoi ne vom pleca în adorare şi ascultare înaintea Celui care ne-a iubit şi ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său.

O, Isuse, cine oareVa-nţelege dragosteaŞi a sângelui valoare,Ce a curs pe Golgota?Tu păcatul ne-ai purtatŞi odihnă-n dar ne-ai dat.