Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Mergea un bătrânel

de Costache Ioanid - 17 Martie 2016

Mergea un bătrânel

Mergea un bătrânel spre adunare.Trecea încet prin văile auriiȘi el citea cu-n fel de-nfiorareScriptura sfântă, cartea din vecii.Și cum mergea și se oprea deodatăTot răscolind prin psalmi și prin profețiUn om bogat cu firea-ndestulatăÎl înfruntă râzând cu ochi șireți.Bătrâne, văd că ești un om cu carte,Ești plin de-nvățătură până-n dinți,Și, tot citind, gândești că după moarteTe-or așeza ispravnic pentru sfinți.Măi omule, zadarnică ți-e truda,Cum, tu în rai, tu rob din neam în neam?Nu intră, bre, în slavă, caracuda,Ci, cei bogați, un Iov, un Avraam.Tu, dacă mori, te-or duce pe trei scânduri,Fără slujire, fără lumânări,Eu pun alai de preoți, rânduri, rânduri,Cu rugăciuni spre sfintele-ndurări.Ce poți tu da pentru pomeni, răspunde?Și pentru parastasul tău cât dai?Eu dau oricât, că, uite, am de unde,Și-atuncea, tu sau eu ajung în rai?Stăpâne, să mă ierți de îndrăzneală,Dar dumneata cunoști mai mult ca noi.Dar raiul nu-i pe bani, nu-i pe tocmeală,Și bani în rai n-ar fi decât gunoi.Că toți murim, acesta ne e datul,Dar iată că 'naintea lui Hristos,Oricâte pungi aș stăpâni, bogatulNu-i alta doar decât un păcătos.Și nu s-a dat sub cer decât un Nume,Decât o slujbă și decât un vad,Fără iertarea lui Hristos anume,Nu poți intra, să știi, decât în iad.Mă, pui de rob, nu ți-ai trecut măsura?Te crezi om înțelept și cărturarC-ai buchinit și tu pe brânci Scriptura,Și te-ai făcut duhovnic din plugar?Ia cugetă, bătrâne, cum adică,Vrei să mă legi cu proștii-ntr-un mănunchi?Eu, muntele, să-nvăț de la furnică?Eu, leul, să mă târâi pe genunchi?Nu vezi, la răsărit, la soare-apune,La miazănoapte și la miazăzi,Pământ și ape ale cui sunt, spune?Sunt ale tale sau a cui or fi?Stăpâne, cât cuprinde-n zări, departe,Nimica nu-i al meu, dar nici n-aș vrea.Că, uite, mie-mi spune-această CarteCă eu am mult mai mult ca dumneata.A dumitale-i brazda asta multă,Al dumitale-i bolovanul greu,A dumitale-i valea, dar ascultă:Privește cerul, ceru-ntreg e-al meu!