Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Lameh

de G. C. Willis - 08 Aprilie 2016

Lameh

Lameh, al şaptelea patriarh de la Adam (însă pe linia lui Cain, nu a lui Set), este primul bărbat care se spune că a avut mai multe soţii. De remarcat că obiceiul acesta îşi are originea, nu în genealogia lui Set, ci a lui Cain.

Se spune uneori de unii părinţi: „Pot fi mândri de copiii lor." Aşa a fost cazul şi cu Lameh şi cele două soţii ale sale: Ada şi Ţila. Copiii lor au fost crescuţi pentru a deveni oameni utili societăţii, Împreună cu sora lor Naama („amabila"), ei ofereau tabloul fermecător al unei familii pământeşti. Cei doi fii ai Adei, Iabal şi Iubal, au devenit strămoşii celor ce locuiesc în corturi şi au animale şi, respectiv, ai celor ce cântă cu harfa şi flautul: Tubal-Cain („tu vei fi dat lui Cain"), poate ca o aducere aminte a strămoşului lui, a fost părintele celor ce prelucrează metalele, industrie ce cunoaşte o dezvoltare tot mai intensă în zilele noastre. Da, Lameh, luând act de capacitatea şi succesele obţinute de copiii săi, putea să se considere un om fericit si, omeneşte vorbind, avea de ce să fie mândru.

Dar aparenţele înşală. Asemenea înaintaşului său, el a căutat să-şi perpetueze memoria prin intermediul numelui dat fiului său: Lameh era un ucigaş. Teama de răzbunare îl chinuia profund, ruinându-i pacea şi bucuria de care ar fi putut beneficia din plin. Şi ce s-a ales din familia sa? De aceşti pionieri ai agriculturii, ai muzicii, ai industriei metalurgice? Ei au părăsit de mult scena lumii unde au recoltat importante succese, fără a lăsa cel mai mic indiciu că nu au mers pe calea largă care a condus la pierzare pe toţi cei ce au ales-o, asemenea strămoşului lor Cain.

Mii de părinţi creştini au dat copiilor lor lumină verde spre calea largă, apreciind că le-au pregătit o strălucită carieră în viaţă.

Cu cât mai preferabil este să-ţi ştii copiii necunoscuţi şi neînsemnaţi pe acest pământ, dar având numele scrise în ceruri, decât să-i vezi strălucind, fără Hristos, printre personalităţile marcante ale acestei lumi trecătoare!