Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

Isaac

de G. C. Willis - 08 Aprilie 2016

Isaac

Oare de ce a fost întunecată bătrâneţea lui Isaac de o ceartă aprigă izbucnită între cei doi fii ai săi? Care a fost cauza? Eu cred că explicaţia ne este furnizată prin aceste cuvinte: „o mâncare cum îmi place mie!"

Isaac era un om bogat. El nu a cunoscut viaţa grea pe care a îndurat-o tatăl său şi era ceea ce numim noi un om blând. Traiul îndestulat l-a deter-minat să capete deprinderi de lux şi să devină foarte îngăduitor cu sine însuşi. „O mâncare aşa cum îmi place mie" sunt cuvintele ce nu cadrează cu un sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, la fel ca în cazul lui Noe, căderea fiului său s-a datorat probabil în mare măsură căutării propriei sale satisfacţii.

Dar a mai existat şi o altă cauză de tulburare pentru familia aceasta: aranjamentele făcute de Rebeca pentru a-şi înşela soţul. în Geneza 24 este trasată istoria acestei tinere care şi-a părăsit casa, părinţii şi tot ce avea pentru a deveni soţia unui fiu unic şi preaiubit, moştenitor al tuturor averilor părinteşti; la citirea acestui capitol atât de frumos, sufletele noastre se bucură împreună cu persoana care iubea pe cineva pe care nu-l văzuse niciodată şi despre care nu ştia prea multe lucruri. Ea devenea astfel un tip al Bisericii în relaţiile sale cu Hristos. Insă în punctul pe care-l abordăm acum, dragostea Rebecăi pentru Isaac cunoaşte o dureroasă răcire. Fiecare dintre cei doi soţi are copilul său preferat şi femeia profită de lipsa de vedere a soţului pentru a-şi atinge scopurile.

O asemenea atitudine este foarte străină de ceea ce ar trebui să-i caracterizeze pe copiii lui Dum-nezeu. Dumnezeu nu-Şi poate revărsa binecuvân-tările asupra unei familii în care soţii nu sunt uniţi prin legături de dragoste, unire care este şi mai profundă când din dragostea celor doi au rezultat copii. Când fiecare părinte are copilul său preferat, familia se pomeneşte dezbinată, din aceasta năs-cându-se certuri şi amărăciuni.