Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Dumnezeu iubește păcătosul?

de Hadley Hall - 05 Februarie 2021

Dumnezeu iubește păcătosul?

  • Afirmația: înțelegerea clară a faptului că Dumnezeu îi urăște pe păcătoși este pertinentă pentru înțelegerea Evangheliei.
  • Adevărul: înțelegerea faptului că Dumnezeu îi iubește pe păcătoși, dar urăște păcatul, este pertinentă pentru înțelegerea Evangheliei.

Ce înseamnă aceste versete (Ps. 5:5; 11:5; Ioan 3:36)?

Poate ar fi mai potrivit să începem cu Scriptura.

1.Psalmul 5:4-6Pentru că Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-I placă răutatea. Cel rău nu va locui cu Tine. Cei trufași nu vor rămâne înaintea ochilor Tăi; Tu-i urăști pe toți lucrătorii nelegiuirii. Tu vei face să piară cei care vorbesc minciuni. Pe omul sângelui și înșelător, Domnul îl urăște.

2.Psalmul 11:5Domnul cercetează pe cel drept și pe cel rău; și sufletul Său îl urăște pe cel care iubește violența.

În mod general: Ceea ce este scris în Psalmi aparține literal de perioada legii și reflectă suferințele oamenilor lui Dumnezeu pe pământ în timpul perioadei de necaz (necazul lui Iacov – Ieremia 30:7), precum și bucuriile lor din timpul Împărăției. Psalmii nu reflectă rugăciunile sau sentimentele credincioșilor din perioada Bisericii.

În mod specific: versetele vorbesc despre poziția și faptele oamenilor care L-au respins pe Dumnezeu: răutate (infracțiuni); răul (mizeria); va locui (va fi liniștit în prezența Ta); trufași (cei care spun „nu există Dumnezeu pentru mine” și acționează în lumina a ceea ce afirmă); vor rămâne (vor fi prezenți); urăști (ca fiind detestabil); lucrători (cei care practică); urăște (detestă); omul sângelui (cel care varsă sânge); înșelător (perfid).

Cercetează (examinează, analizează); cel drept (declarat astfel de către Dumnezeu); cel rău (neevlavios; vinovat de păcat); iubește (are afecțiune pentru, dedicat) violența (cruzimea, nedreptatea); sufletul (persoana, individualitatea); urăște (detestă).

3.Ioan 3:36Cine crede în Fiul are viață eternă; și cine nu se supune Fiului nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el“.

Acest verset completează, explică și în niciun caz nu contrazice cel mai bine cunoscut verset al Bibliei, Ioan 3:16.“Cine crede în Fiul are viață eternă... ” înseamnă “Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă.”

4.Matei 11:28:Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă.

Cuvintele Domnului Isus îi invită pe toți cei (care conștientizează condiția lor păcătoasă) trudiți și împovărați să vină la El și să primească promisiunea odihnei Sale (pentru situația lor).Toți cei trudiți și împovărați (păcătoși). Promisiunea pentru cei care vin: odihnă.

5.Recomandare: Citiți istoria convertirii lui Saul din Tars: Fapte 7:58; 8:1-3; 9:1-9; 22:3-16; 26:9-19.

6.Galateni 2:20:Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.” Apostolul Pavel, cel dintâi dintre păcătoși (1 Timotei 1:15), recunoaște că Fiul lui Dumnezeu iubește păcătoșii și suferă pentru ei; El a arătat aceasta față de cel dintâi dintre păcătoși (Saul din Tars, care era un hulitor și un persecutor și un batjocoritor – 1 Timotei 1:13).