Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

article-img

Bruce Anstey - Un rezumat al cărții Proverbe - Capitolul 2

de Stanley Bruce Anstey - 28 August 2023

Capitolul 2

 

Implementarea lecturii și a rugăciunii în viața noastră - citirea cu sârguință a Bibliei (versetele 1-2)

Pe măsură ce fiul crește, părinții îl învață o altă lecție - importanța cititului și a rugăciunii. "Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra la tine poruncile mele, încât să-ți pleci urechea la înțelepciune și să-ți îndrepți inima spre pricepere [...]" (Prov. 2:1-2) Patru verbe sunt folosite aici pentru a descrie citirea Cuvântului cu scop și convingere. Aceste patru cuvinte nu descriu o lectură ocazională a Scripturilor; ele implică un studiu organizat și sârguincios.

Există o serie de motive pentru care creștinul ar trebui să citească Biblia. Motivul preponderent este acela de a învăța mai multe despre Hristos. "Cercetați Scripturile, pentru că gândiți că în ele aveți viață eternă, și ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine"  (Ioan 5:39, Luca 24:25-27, 44). El este centrul întregii Scripturi. Când Dumnezeu a scris Scripturile prin Duhul Sfânt, El L-a avut pe Fiul Său înaintea Lui; și a rânduit ca, dacă vrem să primim o binecuvântare din citirea Scripturilor, atunci trebuie să-L avem și noi înaintea noastră! Aceasta va avea ca rezultat o mare bucurie (Ier. 15:16; Ps. 119:162).

De asemenea, un creștin își citește Biblia pentru a primi lumină și îndrumare pe calea sa, prin care este ferit de planurile nimicitorului (2 Tim. 3:15; Ps. 17:4; Ps. 19:7; Ps. 119:105,130; 2 Împ. 6:8-12).

Un alt motiv pentru care creștinul citește este acela de a crește spiritual în harul lui Dumnezeu, prin care se formează în el caracterul lui Hristos (1 Petru 2:2; 2 Corinteni 3:18).

De asemenea, el citește Biblia pentru a afla despre binecuvântările sale spirituale, care sunt în Hristos, după care este zidit și întărit în credința cea mai sfântă (Fapte 20:32; Rom. 16:25-26; Iuda 20).

El citește pentru a primi mângâiere, putere și bucurie în vremuri de încercare și tristețe (Rom. 15:4; Ps. 119:49-50).

El citește pentru a-și curăța sufletul de spurcăciune și de păcat prin spălarea apei prin Cuvânt și, dacă este nevoie, pentru a produce pocăință, mărturisire și restaurare la Domnul. Scripturile au un mod practic de a ne curăța sufletul (Ps. 119:9; Ef. 5:26; Ps. 19:7).

Citește pentru a afla despre evenimentele viitoare, prin care este instruit cu privire la scopul lui Dumnezeu de a-L glorifica pe Fiul Său în lumea viitoare, în două sfere: în cer și pe pământ (2 Petru 1:19-21; Apoc. 1:1-3; Ef. 1:10).

 

Rugăciune sinceră (versetele 3-5)

Îndemnul părintesc continuă: "Da, dacă vei striga după pricepere și-ți vei înălța glasul pentru înțelegere, dacă o vei căuta ca pe argint și o vei cerceta ca pe comorile ascunse, atunci vei pricepe temerea de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu." (Prov. 2:3-5). Alte patru verbe sunt folosite aici pentru a descrie rugăciunea sinceră. Aceste patru cuvinte merg dincolo de simpla "rostire" a rugăciunilor. Rugăciunea înseamnă a vorbi cu respect cu Domnul Isus și cu Dumnezeu Tatăl (1 Tim. 4:5). Fiecare creștin ar trebui să aibă o relație cu Domnul.

Un creștin se roagă pentru că dorește să aibă părtășie și comuniune cu Domnul. El se încrede în Domnul (Prov. 16:20), revărsându-și inima către El așa cum ar face-o către cel mai apropiat prieten (Ps. 62:8).

El se roagă pentru a-și exprima dependența față de Domnul în chestiuni de îndrumare și de orientare în viață (Ps. 16:1; Prov. 3:5-6; Luca 11:3; Ezra 8:21).

El se roagă (mijlocește) pentru alții (1 Tim. 2:1; Col. 4:3). El aduce la Domnul numeroasele nevoi ale celor din lume și dintre frații săi, cerându-I să îi ajute în nevoile lor specifice.

Creștinul se roagă pentru a cere Domnului lucrurile de care are nevoie în propria viață (Ioan 14:13-14, 16:23-24; 1 Ioan 3:22, 5:14-15).

 

Responsabilitate (versetul 6)

Citirea Scripturii și rugăciunea merg împreună - nu le poți separa cu adevărat. Observați că ambele lucruri se bazează pe cuvântul condițional "dacă" (v. 1, 3). Acest lucru arată că suntem responsabili să facem aceste lucruri. Părinții evlavioși vor căuta să aducă Cuvântul lui Dumnezeu în fața familiilor lor atunci când acestea sunt tinere, prin lecturi biblice în familie etc. Dar adevăratul obiectiv în acest sens este ca, pe măsură ce copiii cresc, să se apuce și să citească și să se roage pe cont propriu. Când sunt mici, părinții o fac împreună cu ei, ca un fel de sistem de sprijin, dar cu timpul ar trebui să înceapă să cerceteze singuri Scripturile. Este o bucurie deosebită pentru fiecare părinte atunci când îi vede pe cei mici din familia sa că se apucă de Cuvânt și îl citesc singuri. Marele profit al citirii sârguincioase și al rugăciunii sincere este că dobândim "înțelepciune", "cunoștință" și "pricepere" direct din mâna Domnului (vs. 6).

 

Umblarea în adevăr (versetele 7-9)

Apoi, în versetele 7-9 se mai adaugă ceva: necesitatea de a umbla în adevărul învățat. "El păstrează sfatul sănătos pentru cei drepți, El este scut celor care umblă în integritate, păzind cărările judecății drepte și ținând calea celor sfinți ai Săi. Atunci vei deosebi dreptatea și judecata și nepărtinirea, orice cărare bună." Punerea în practică a ceea ce învățăm în Cuvânt este importantă pentru progresul spiritual în viața noastră. Unii nu par să crească pentru că nu vor să pună în practică adevărul pe care îl cunosc. Există aici promisiuni suplimentare pentru cel care umblă în (practică) adevăr. El va dobândi "dreptatea, judecata și nepărtinirea".

Avem, așadar, în primele nouă versete ale acestui capitol, citire, rugăciune și umblare în adevăr. Aceste lucruri sunt colacul de salvare spiritual al credinciosului. Creștinul care își neglijează Biblia și nu se preocupă de rugăciune se îndreaptă spre o perioadă grea a vieții. Mai mult, dacă nu punem în practică ceea ce am învățat, nu vom fi păstrați. Simpla cunoaștere a adevărului nu ne va păstra pe cale! Acestea sunt lucruri solemne și serioase de luat în considerare.

 

Trei lucruri “zilnice”

Prin urmare, fiecare tânăr trebuie să implementeze aceste trei lucruri în viața sa cât mai curând posibil pentru a-și asigura un succes bun. Aceste lucruri trebuie să fie practicate zilnic - nu o dată sau de două ori pe săptămână. Nu putem trăi cu mana de ieri! (Ex. 16:19-21)

Trebuie să cercetăm Scripturile "în fiecare zi" (Fapte 17:11-12).

Trebuie să strigăm către Domnul în rugăciune "zilnic" (Ps. 86:1-3).

Și trebuie să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul pe cale "zilnic" (Luca 9:23).

 

Doi inamici al celui tânăr

A doua jumătate a capitolului 2 prezintă două pericole reale în calea creștinului. Ele sunt personificate în "omul rău" - reprezentând influențele seculare (vs. 12) și "femeia străină" - reprezentând influențele religioase (vs. 16). Făgăduința pentru cel care implementează în viața sa citirea Scripturilor, rugăciunea și practicarea adevărului este că va avea de câștigat:

-         "Înțelepciune", "cunoaștere", "pricepere", "dreptate", "judecată" și "nepărtinire" (vs. 5-9).

-         Bucuria și fericirea personală - este "plăcută sufletului tău" (vs. 10).

-         Protecție morală și spirituală - "să te scape de calea celui rău" (vs. 12-15) și "să te scape de femeia străină" (vs. 16-22).