Versetul zilei

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Evrei 13:16 (VDC)

Bătrânii în adunare

de Lucian Frățilă - 15 Martie 2016

Bătrânii în adunare

1. În Scriptură, găsim într-o adunare, nu un sfat de frați, nu unul sau mai mulți pastori responsabili, care să fie puși în funcție de oameni, ci BĂTRÂNII, numiți și SUPRAVEGHETORI. Aceștia nu sunt puși sau aleși de oameni, ci:

- sunt puși de Duhul Sfânt ([referinte_popup idbiblie="131313" numecarte="Faptele Apostolilor" capitol="20" verset="28"] - Pavel le spune bătrânilor din Efes "Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma în care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriți ...")

- sunt recunoscuți (1 Tesaloniceni 5:12 - "vă rugăm dar fraților să recunoașteți pe cei care se ostenesc între voi și vă conduc în Domnul")

2. Atitudinea față de bătrâni:

- recunoașterea lor (1 Tesaloniceni 5:12) - "vă rugăm dar fraților să recunoașteți pe cei care se ostenesc între voi și vă conduc în Domnul")

- chemarea lor (1 Tesaloniceni 5:14-15 - "Este cineva bolnav între voi? Să-i cheme la sine pe bătrânii adunării")

- prețuirea (1 Tesaloniceni 5:13 - "... sa-i prețuiți nespus de mult, în dragoste, datorită lucrării lor")

- ascultare și supunere (Evrei 13:17 - "ascultați de conducătorii voștri și spuneți-vă lor, pentru că ei veghează asupra sufletelor voastre" și 1 Petru 5:5 "Tot astfel voi cei mai tineri, fiți supuși celor bătrâni")

- amintirea lor (Evrei 12:7 - "Amintiți-vă de conducătorii voștri, care v-au vorbit Cuvântul lui Dumnezeu")

- onoare dublă (1 Timotei 5:17 - "Bătrânii care conduc bine, să fie învredniciți de onoarea dublă ...")

- "Nu mustra aspru pe un bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată" (1 Timotei 5:1)

3. Bătrânii au o lucrare și o autoritate:

- "Bătrânii care conduc bine ..." (1 Timotei 5:17)

- "Atunci li s-a părut potrivit apostolilor, bătrânilor și împreună cu întreaga adunare" (Fapte 15:22)

- "Apostolii, bătrânii și frații" (Fapte 15:23)

- "Supraveghetori [ai turmei] ... păstoriți [Adunarea lui Dumnezeu]"