Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

Adunaţi ca Adunare a lui Dumnezeu

de C. J. Davis - 15 Martie 2016

Adunaţi ca Adunare a lui Dumnezeu

1. Adunarea este compusă numai din credincioşi (1 Cor. 3:2);

2. Permite acţiunea liberă a Duhului Sfânt când sunt adunaţi ca adunare (1 Cor. 14). Aceasta ar fi cu totul imposibil daca un individ sau un număr de persoane ar conduce acolo;

3. Sunt adunaţi în Ziua Domnului să frângă pâinea, astfel vestind moartea Domnului până vine El; amintindu-şi de El şi manifestând unitatea trupului în bucata întreagă de pâine (1 Cor. 11:23-26; 10:16, 17; Faptele Ap. 20:7; Ioan 20:19; Luca 24);

4. Sunt conduşi numai de Cuvântul lui Dumnezeu;

5. Sunt adunaţi în Numele Domnului Isus, cum ar fi adunaţi în jurul Persoanei Sale dacă El ar fi aici în lume (Mat. 18:20)

6. Exclud cu multă atenţie răul moral (ca în 1 Cor. 5), şi răul doctrinar (ca în 1 Cor. 12:3; 1 Ioan 4; 2 Ioan). Ei nu se văd ca fiind trupul, ci văd pe toţi credicioşii ca aparţinând trupului; 7. Sunt trişti de condiţia prezentă a mărturiei adunării lui Dumnezeu; sunt cu inima larg deschisă către toţi credincioşii, dar stau separaţi de tot ce este condamnat de Cuvântul lui Dumnezeu;

8. Posedă darurile date de Dumnezeu (evanghelişti, păstori, şi învăţători) daţi de Dumnezeu şi recunoscuţi astfel de ei (Ef. 4; Fapte 20:28).

Prezentând lucrurile în această lumină clară, cred că nu voi ofensa pe nici un preaiubit al Domnului. Sper din toata inima ca să fie de ajutor fiecărui credincios şi să descopere poziţia sa eclesiastică în Scripturi.