Vizioneaza online:

Ar trebui să fie implicat un creştin în politică? Ar trebui el să voteze?

Există multe păreri care circulă printre creştini, referitoare la aceste lucruri, dar cred că trebuie să înţelegem punctul de vedere biblic al acestor întrebări. Uneori creştinii vorbesc despre libertatea lor, însă dorim să vedem ce ne învaţă Scriptura.

Unul dintre versetele pe care doresc să le vedem este în cartea Daniel. Daniel ne prezintă şcoala lui Dumnezeu. Cunoaştem despre acest om, Nebucadneţar: Dumnezeu îi spusese că el va fi capul de aur, dar Nebucadneţar nu s-a mulţumit cu aceasta. El a făcut o statuie întreagă numai din aur: el voia să fie capul, pieptul, pântecele, coapsele, pulpele, picioarele, el voia să fie totul. Dar într-o zi se plimba, admirând Babilonul creat şi şi-a umflat pieptul şi a spus: ”Nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit, pentru măreţia mea, pentru onoarea mea?” şi în timp ce cuvintele acestea erau încă în gura lui, Biblia ne spune ce i-a spus Dumnezeu şi aş vrea să citesc aceste cuvinte pe care Dumnezeu i le-a spus lui Nebucadneţar. În capitolul 4 se spune că Daniel vorbise cu el, dar împăratul nu a luat aminte deloc la acest sfat. Împăratul vorbeşte şi spune în versetul 30: «”Nu este acesta Babilonul cel mare, pe care l-am construit eu pentru casa împărăţiei, prin tăria puterii mele şi spre gloria măreţiei mele?” Cuvântul era încă în gura împăratului şi a venit un glas din ceruri, zicând: ”Ţie ţi se spune, împărate Nebucadneţar: ţi s-a luat împărăţia! Şi te vor alunga dintre oameni şi locuinţa ta va fi cu fiarele câmpului; te vor face să mănânci iarbă ca boii şi şapte timpuri vor trece peste tine, până vei cunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă oricui vrea.” Şi în acelaşi ceas s-a împlinit cuvântul asupra lui Nebucadneţar.» Timp de şapte ani, acest om a trebuit să înveţe să mănânce iarbă, pe câmp, ca vacile, până când a recunoscut că ”Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor”.

Primul lucru pe care trebuie să îl reţinem, în lumina acestei întrebări: ”Ar trebui să fie implicat un creştin în politică?”: trebuie să avem în vedere că Dumnezeu ridică un om şi Dumnezeu îl coboară; nu votul meu. Dumnezeu este în control şi noi toţi trebuie să înţelegem aceasta. Dumnezeu spune chiar şi în cartea Romani: ”Eu l-am ridicat pe Faraon.” Faraon a fost sfidător, Faraon a fost răzvrătit şi Dumnezeu spune: ”Eu l-am ridicat ca să arăt puterea Mea în el.” Aceasta este ceea ce face Dumnezeu. Deci, trebuie să spunem că, potrivit Scripturii, minţile oamenilor trebuie să perceapă această scenă mult mai înaltă a împrejurărilor, ca să realizeze că Dumnezeu este în control.

În al doilea rând, aş vrea să deschidem la Ioan 18. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus către Pilat (Ioan 18:33-36): «Pilat deci a intrat din nou în pretoriu şi L-a chemat pe Isus şi I-a spus: ”Eşti Tu Împăratul iudeilor?” Isus i-a răspuns: ”De la tine însuţi spui aceasta, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine?” Pilat a răspuns: ”Oare sunt eu iudeu? Naţiunea Ta şi preoţii de seamă mi Te-au predat: ce ai făcut?” Isus a răspuns: ”Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta; dacă Împărăţia Mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii Mei ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor; dar acum Împărăţia Mea nu este de aici.”» Aceasta este pentru creştini. Domnul Isus a spus că Împărăţia Sa nu este din lumea aceasta. Pentru ce mă voi lupta eu? Pentru această lume? Pe cine voi desemna eu când Dumnezeu a demonstrat că toţi oamenii au eşuat, conform Apocalipsa 5:1-2, unde se spune că un înger puternic a strigat: ”Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?” şi nu s-a găsit niciun om, nici în cer, nici pe pământ, în stare să facă aceasta. Niciun politician nu poate să împlinească planul lui Dumnezeu pentru această planetă! Omul alb a eşuat, omul negru a eşuat, chinezii, indienii, toţi au eşuat, aşa că Dumnezeu ne arată că, indiferent cine este pus în stăpânire, va eşua. Dar noi ştim că ne-am dat votul pentru Omul nostru. Cine este acest Om? Omul Isus Hristos. De aceea, în timpurile acestea, calea celor credincioşi în această lume trebuie să fie în lumina Bibliei. 1 Timotei 2:1-4Îndemn deci, întâi de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii [indiferent cine sunt ei] pentru împăraţi şi pentru toţi cei care sunt în poziţii înalte, ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită, în toată evlavia şi demnitatea. Pentru că lucrul acesta este bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru”. Aceasta este calea celor credincioşi în această lume: să ne rugăm pentru cei care sunt puşi în autoritate. Romani 13 spune că autorităţile sunt rânduite de Dumnezeu, Dumnezeu le-a aşezat acolo, deci noi trebuie să ne rugăm. şi care trebuie să fie rugăciunea noastră? Să ducem o viaţă paşnică şi liniştită, în toată evlavia şi demnitatea, pentru că lucrul acesta este bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Deci, care este calea noastră? El doreşte ca toţi oameni să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Credincioşii trebuie să vestească Evanghelia şi să facă cunoscut venirea unei împărăţii noi, iar în această împărăţie care va veni, Domnul Isus va fi Regele regilor şi Împăratul împăraţilor. Biblia ne spune aceasta în Efeseni 2:2: ”în care aţi umblat odinioară, potrivit veacului lumii acesteia după căpetenia autorităţii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării”. Este cineva care controleaza această lume şi ni se spune cine este acesta, în 2 Corinteni 4:3-4: ”Iar dacă şi Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentrui cei care pier, în care dumnezeul veacului acestuia a orbit gândurile necredincioşilor, ca lumina Evangheliei gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească pentru ei.” Satan este dumnezeul acestei lumii. Vă voi arăta încă un loc din Biblie, în 1 Ioan 5:19Ştim că suntem din Dumnezeu şi lumea întreagă zace în cel rău.” Această lume, politica, spun cu părere de rău, educaţia, comerţul, totul îl îndepărtează pe om de Dumnezeu.

Vrei să susţii acestă lume? Eu vreau să susţin cealaltă lume. Eu trăiesc pentru acea Împărăţie care ca veni. În 1 Ioan 5:20 se spune: ”Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere, ca să Îl cunoaştem pe Cel adevărat; şi noi suntem în Cel adevărat, în Fiul Său, Isus Hristos. El este adevăratul Dumnezeu şi viaţă eternă.

Deci o să vă dau răspunsul la această întrebare, cu da sau nu.

Bazându-ne pe Biblie, ar trebui un creştin să voteze? Nu! Care lume o susţine el? Pe care lume se sprijină? Eu aştept lumea care va veni.

Ar trebui să fie implicat un creştin în politică? Cum aş putea să fiu eu implicat în politică, când aceasta este sub controlul duşmanilor Domnului Isus Hristos. Amin!

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Urmaţi Scriptura!

Bryan Baptiste, Octombrie 2014