Nu te culca pe lauri!

de D. R. Reid - 03 Decembrie 2016

Nu te culca pe lauri!

La jocurile greceşti, biruitorul era încoronat cu lauri. Dar cel care câştiga nu se putea „culca pe lauri“, dacă dorea să rămână un campion. Fiecare atlet ştie că, dacă încetează să se antreneze şi se mulţumeşte cu performanţele obţinute, aceasta va fi calea sigură şi rapidă spre înfrângeri.

Şi în domeniul spiritual este important să nu ne „culcăm pe lauri“. Neemia a fost conştient că marea înviorare spirituală, care începuse, când oamenii s-au angajat în planul lui Dumnezeu la rezidirea zidurilor, ar fi fost de scurtă durată, dacă nu ar fi rămas activi în continuu. Astfel, în Neemia 7.1 citim: „După ce s-a construit zidul şi am aşezat uşile, au fost rânduiţi uşierii şi cântăreţii şi leviţii.“

Dacă oamenii s-ar fi odihnit şi s-ar fi lăudat cu munca lor mare pe care o făcuseră, urmările ar fi fost nepăsare şi lenevie. De aceea, Neemia a pus mare valoare pe activitatea uşierilor, a cântăreţilor şi a leviţilor. Cât de important este ca aceste activităţi să fie continuate şi în zilele noastre!

Leviţii

Leviţii erau slujitori la templu. Ei vorbesc despre muncă sau slujbă pentru Domnul. Această activitate este foarte importantă pentru creştin. Mulţi credincioşi nu fac nimic când este vorba de slujba creştină, iar apoi se plâng de starea din adunarea lor locală sau critică chiar pe cei care lucrează! Lucrezi sau eşti doar prezent? Există multe lucrări care trebuie făcute, şi cu toţii putem găsi ceva de făcut pentru a deveni activi. Timpul pentru odihnă va fi în cer, când Îl vom putea auzi pe Domnul spunând: „Bine, slugă bună şi credincioasă“.

Uşierii

Lucrarea uşierilor consta în vegherea la porţi, pentru că acestea erau locurile cele mai slabe şi periclitate cel mai mult de atacurile duşmanului. Printr-o poartă nesupravegheată se putea strecura nevăzut un duşman.

Fiecare creştin are „porţi“. De exemplu averea este o astfel de poartă pentru mulţi credincioşi. Satan se poate uşor strecura când poarta este nesupravegheată. Dorinţa necontrolată de a deveni bogat şi de a strânge lucruri, a fisurat zidul, puternic odinioară, al mărturiei creştine în multe familii.

Activitatea uşierilor poate fi aplicată multiplu, pentru că există multe porţi în zidul nostru spiritual. Nu toţi creştinii au probleme cu aceleaşi porţi. Unii din fraţii tăi sunt mai vulnerabili în anumite domenii decât eşti tu, şi invers! Gândeşte-te la aceasta în relaţiile tale cu ei! O lipsă de atenţie şi înţelegere poate duce la eşec şi nenorocire în viaţa ta şi la cădere în viaţa fratelui tău sau a surorii tale. Îndemnul lui satan de a deschide porţile noastre la timpul nepotrivit se va auzi întotdeauna bine, mai ales când ne culcăm pe ceea ce am împlinit odinioară din punct de vedere spiritual. Fii atent la porţile tale!

Cântăreţii

Cântăreţii ne îndreaptă gândurile spre adorare. Neemia ştia că această cântare de laudă la adresa Domnului era o protecţie bună pentru a nu ajunge în starea de a se culca pe lauri. Acest lucru are valabilitate şi astăzi. Când Îl lăudăm pe Domnul în cântări de laudă aducem adorarea pe care El o doreşte.

Dacă suntem umpluţi cu Duhul, atunci Îl lăudăm şi cântăm Domnului în inima noastră (Efeseni 5.18, 19). Remarcabil este în aceste versete că ni se cere să cântăm. Nu este ceva de bunăvoie, ci noi trebuie să cântăm! Cântatul nu este numai o caracteristică a adorării, ci cântatul chiar promovează adorarea. Ai costatat şi tu deja cum cântările de laudă liniştesc inima ta neliniştită sau schimbă poziţia ta şi te conduc pe drumul cel drept spre adorare?

Neemia a numit cântăreţii pe baza indicaţiilor pe care David le primise pentru templu şi pentru slujba înaintea Domnului (1 Cronici 25 şi 28). Dumnezeu a introdus cântatul ca o parte din slujba la templu, pentru a sublinia că El doreşte adorare din partea celor care sunt ai Săi. Dumnezeu aşteaptă de la ai Săi şi astăzi, ca ei să nu neglijeze adorarea.

Vegherea, adorarea şi munca sunt activităţi spirituale, care trebuie să fie mereu subliniate în viaţa creştină. Să nu ne culcăm pe lauri, crezând că zidurile noastre sunt puternice şi bine zidite. O reînviorare stagnează imediat ce devenim leneşi. De aceea să fim activi şi să veghem, să ne întărim domeniile noastre slabe, în timp ce aducem Domnului adorarea şi slujind Lui şi celor care sunt ai Săi. Să ne gândim la versetul 10 din Neemia 8: „Bucuria Domnului este tăria voastră“.