Introducere - Cântarea Cântărilor

de Alfred Guignard - 07 Aprilie 2016

Introducere - Cântarea Cântărilor

Toate cărţile Cuvântului ne vorbesc despre Domnul Hristos, prezentând gloria Lui sub diferite aspecte. Când citim Scripturile, este important să ştim sub care aspect ni-L prezintă Duhul Sfânt.

În Cântarea Cântărilor, Domnul Hristos este „Iubitul" rămăşiţei credincioase a lui Israel şi este mai ales pentru Biserica Sa, Mireasa Lui cerească, care va fi arătată în glorie, cu El, înaintea ochilor întregului univers.

În ea ni se vorbeşte despre dragostea lui Mesia pentru credincioşii lui Israel, o dragoste manifestată în mod poetic şi adesea sub formă de imagini. Este dragostea „tare ca moartea" a Regelui pentru cei credincioşi din poporul Său şi este şi dragostea credincioşilor pentru EI. Ei doresc să cunoască această dragoste şi să se bucure de ea.

Inimile noastre sunt încălzite şi pot arde înăuntrul nostru în timp ce contemplăm în această cântare pe Iubitul credincioşilor. El este mereu acelaşi pentru afecţiunile alor Săi, în toate timpurile şi în toate dispensaţiile. Văzându-i pe credincioşii pe care-i găsim aici că au o dragoste care ni se pare mai adevărată şi mai arzătoare decât a noastră, aceasta produce în noi o gelozie sfântă şi întăreşte afecţi-unile noastre pentru El.

Această carte preţioasă ne-a fost dată de Dumnezeu prin Solomon. Ştim că acest împărat a primit de la Dumnezeu o înţelepciune extraordinară şi faima sa se răspândise printre toate naţiunile. El a scris trei mii de proverbe şi o mie cinci cântări. Solomon este autorul inspirat a trei cărţi din Scriptură:

- cartea „Proverbe",care ni-L face cunoscut pe Cel care este înţelepciunea şi ne învaţă cum să mergem într-o lume plină de curse şi de pericole;

- cartea „Eclesiastul",care ne arată că totul este deşertăciune sub soare şi că este inutil că cauţi fericirea într-o lume unde totul trece;

- cartea „Cântarea Cântărilor", care pune înaintea ochilor noştri o Persoană în stare să umple inimile şi să le facă pe deplin fericite. În Eclesiastul, lumea nu poate satisface sufletul nemuritor, dar în Cântarea Cântărilor, inima este prea mică pentru a-L cuprinde pe Cel care o umple!