Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

article-img

Edward Dennett (1831 – 1914)

de Arend remmers - 29 August 2022

Edward Dennett s-a născut în 1831 în Bembridge, pe insula Wight. Părinţii lui făceau parte din biserica anglicană. Un duhovnic temător de Dumnezeu a fost folosit ca instrument pentru ca băiatul care a crescut să se întoarcă la Dumnezeu. A părăsit apoi din convingere personală biserica oficială şi după terminarea studiilor sale în Londra a devenit predicator baptist, lucrând în diferite localităţi. Încă din acest timp, el a devenit bine cunoscut, şi nu în ultimul rând, pentru că a scris o broşură împotriva fraţilor. Curând însă după această publicaţie l-a cuprins îndoiala, întrebându-se dacă el însuşi se afla pe drumul drept. În anul 1872 s-a îmbolnăvit grav, dar după o scurtă pauză a continuat să lucreze şi, în final, în primăvara anului 1873 s-a prăbuşit complet fizic. Pentru restaurarea sănătăţii sale a plecat pentru 13 luni în Veytause, o localitate din Elveţia franceză. Aici Dumnezeu l-a adus în linişte pentru a reflecta temeinic la punctul lui de vedere şi a-I verifica cu Sfânta Scriptură, lucrare Ia care a fost ajutat şi de câţiva creştini care locuiau în aceeaşi pensiune cu el. Astfel a cunoscut şi înţeles mai mult principiile strângerilor împreună în Numele Domnului.

După întoarcerea Iui în Anglia, în mai 1874, a făcut cunoscut adunării sale că înţelegerile sale s-au schimbat. Cu toată insistenţa unora din prietenii lui, el nu a mai putut rămâne mult timp predicator angajat într-o adunare. El i-a scris, de asemenea, o scurtă scrisoare lui William Kelly, în care îi relata despre pasul pe care l-a făcut exprimându-şi regretul de a fi scris şi publicat broşura amintită mai sus. Acum drumul său urma să fie alături de aceia pe care mai înainte îi condamnase, acest drum fiind liber, şi el a luat fericit locul său la Masa Domnului cu cei ce se strâng în simplitate în „Numele Său”.

El a descris evoluţia sa lăuntrică în „The Steps I Have Taken” (Paşii pe care i-am făcut), o cărticică foarte interesantă sub formă de scrisori, arătând cum a ajuns el să facă aceşti paşi. Edward Dennett a fost un scriitor deosebit de talentat, care a lăsat în urma sa cărţi foarte valoroase. Mai mulţi ani a fost şi editorul revistei: „The Christian Friend” (Prietenul creştin). El a editat, de asemenea, în trei Volume, scrieri colecţionate de Ia G.V.Wigram. Din cărţile lui amintim în mod deosebit: „Învăţăturile simbolice ale cărţii Exod”, „Expuneri privind cartea Ezra”, „Expuneri privind cartea Neemia”, „Zaharia şi Maleahi”, „Viziunea lui Ioan în insula Patmos”- o explicaţie a Apocalipsei. În afară de acestea, în limba germană au rămas de la el cărţile: „Copiii lui Dumnezeu” şi “Eliberarea, liniştea, puterea şi devotamentul credincioşilor”.

Edward Dennett a călătorit în special în Anglia, Irlanda şi Scoţia, pentru a îmbărbăta adunările, prin slujba sa de păstor şi învăţător. A vizitat însă şi Suedia, Norvegia şi America.

În localitatea Croydon, după o scurtă boală, a plecat acasă la Domnul, în anul 1914.