Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

Costul unei călătorii

de W. M. D. - 17 Martie 2016

Costul unei călătorii

Când privesc cerurile - lucrarea mâinilor Tale - luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?" (Psalmul 8.3-4)

Dacă o călătorie pe o distanţă de 1000 mile (18.520 km) ar costa 1 cent (100 cenţi =1 dolar), un zbor până la lună ar fi de numai 2,38 dolari. Dar dacă am vrea să ajungem la soare, un bilet pentru un drum într-o singură direcţie ar costa 930 dolari. O călătorie până la cea mai apropiată stea, dar cu o viteză fantastică, ar costa 260 milioane dolari!

Totuşi, un loc chiar până în inima Celui care a creat acest vast univers este gratis, datorită jertfei de o valoare inestimabilă a Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ţi-ai rezervat tu locul tău pentru această supremă călătorie?

O, ce măreaţă surpriză!Minune a minunilor nenumărate!Poate fi o minune mai mare a iubirii divine?Că Acela care a creat cerurile înstelate,Cândva a sângerat şi a murit pentru mine!