Versetul zilei

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

1 Petru 5:10 (VDC)

Coloseni 1:26-29 (F. B. Hole)

de F. B. Hole - 09 Ianuarie 2017

Coloseni 1:26-29

Taina descoperită; Hristos în voi, nădejdea slavei (1.26,27)În Scriptură o „taină” nu înseamnă ceva misterios sau de neînţeles, ci doar ceva care până la un timp a fost ascuns sau secret. Taina despre care este vorba aici fusese cu totul ascunsă în veacurile de la început, iar acum este descoperită numai sfinţilor lui Dumnezeu. Ea se referă la Hristos şi la Adunare, şi în mod particular la aducerea într-un singur trup şi a celor dintre naţiuni. Acest aspect al ei este dezvăluit foarte clar în epistola către Efeseni. Aici, însă, în versetul 27, se spune că este „Hristos în voi, nădejdea gloriei”. Când citeşti acest verset, se vede că „în voi” înseamnă „voi, cei dintre naţiuni”. Mai înainte Dumnezeu locuise un timp în mijlocul lui Israel şi apoi Mesia apăruse pentru un alt timp scurt în ţara lor, dar ca Hristos să poată fi găsit acum printre cei dintre naţiuni era un lucru cu totul nou, cum nu mai fusese niciodată. Era o garanţie a gloriei ce va veni, pentru că Hristos va fi totul în toţi în aceea zi.Nu este uşor pentru noi să ne închipuim cât de revoluţionară apărea doctrina aceasta când a fost vestită pentru prima dată. Ea punea cu totul deoparte poziţia specială şi exclusivă a iudeilor şi aceasta era o ofensă în ochii lor, stârnind împotrivirea lor furioasă. Menţinerea acestui adevăr îl adusese pe Pavel în închisoare şi în multe suferinţe.

Omul desăvârşit în Hristos: învăţat în adevărul caracteristic dispensaţiei de acum (1.28,29)Pe de altă parte Pavel ştia marea importanţă a acestui adevăr, ca fiind caracteristic acestei dispensaţii. Fiecare dispensaţie a lui Dumnezeu are un adevăr care îi este caracteristic, şi acesta este adevărul specific timpului în care ne aflăm acum. Numai în măsura în care suntem învăţaţi în el este posibil să fim „desăvârşiţi” sau „maturi” în Hristos. De aceea apostolul se ostenea, luptând ca adevărul acesta să fie cunoscut, potrivit lucrării puternice a lui Hristos.