Versetul zilei

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.

1 Petru 5:10 (VDC)

Coloseni 1:23 (F. B. Hole)

de F. B. Hole - 09 Ianuarie 2017

Coloseni 1:23

„Dacă” suntem cu adevărat ai DomnuluiToate lucrurile la care am gândit presupun desigur că suntem ai Domnului în mod real, adevărat. De acea aflăm acest „dacă” în versetul 23. Sunt unii care, auzind evanghelia, spun că şi ei cred, totuşi după un timp abandonează cu totul mărturisirea pe care au făcut-o. Ei nu „rămân în credinţă, întemeiaţi şi neclintiţi”, ei „ se lasă abătuţi de la speranţa evangheliei”; prin aceasta ei fac să se arate că nimic nu avusese rădăcină în ei. cuvintele „acum dar v-a împăcat” din versetul 22 nu se aplică unor astfel de persoane.

Sfera de lucru a evangheliei: în toată creaţiaDin noi în acest verset apostolul subliniază domeniul vast al evangheliei, „în întreaga creaţie de sub cer”, după cum în versetul 6 precizează „în toată lumea”. Ideea de aici nu este, desigur, că ar fi predicat fiecărei creaţii, ci sfera lucrării nu era mai mică decât orice creaţie. Pavel fusese făcut slujitor al acestei evanghelii. O slujire care urma să fie prezentată, cea a Adunării, era tot a lui, aşa cum se precizează în versetul 25.