Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

Cinci paşi spre o viață de creştin împlinită

de F. B. M - 30 Decembrie 2016

Cinci paşi spre o viață de creştin împlinită

Viaţa mea ca şi creştin lăsa mult de dorit. Apoi am întâlnit doi creştini, care răspândeau o pace spirituală, o putere şi o bucurie, care mie îmi lipseau. Discuţia cu ei mi-a schimbat viaţa.

Ei se predaseră deplin lui Dumnezeu, pentru a face în viaţa lor zilnic voia Sa. Ei mi-au spus că pe această cale şi eu voi putea deveni un vas spre onoarea Domnului „sfinţit, folositor Stăpânului“ (2 Timotei 2.21). Dacă mă încredeam în Hristos cu privire la salvarea mea, atunci de ce nu mă încredeam în El şi cu privire la victoria asupra oricărui păcat şi eliberarea de orice grijă? Ei mi-au spus că Domnul Isus doreşte să locuiască în orice inimă dedicată Lui. Ei m-au îndemnat să fac acest pas înainte în viaţa mea spirituală şi le rămân mulţumitor pentru totdeauna.

La început a fost o adevărată luptă, deoarece nu doream să renunţ la viaţa mea veche. Dar până la urmă am ajuns la punctul, în care am recunoscut: „Doamne, sunt gata să-Ţi fiu supus şi să fiu ascultător de Tine. Fă din mine ce poţi face Tu spre slava Ta.“

Această experienţă m-a învăţat cinci paşi spre o viaţă de creştin împlinită:

1. Predă-te lui Dumnezeu

Unei femei, care avea mari probleme din cauza anumitor lucruri pe care dorea să le coordoneze cu forţe proprii, i s-a cerut să-şi pună numele la capătul unei pagini goale şi apoi să-L roage pe Dumnezeu să o umple cum doreşte El. Ea a făcut acest lucru şi curând a primit pace, când a lăsat conducerea vieţii sale în mâna lui Dumnezeu. Dacă eşti într-o situaţie dificilă, roagă-L pe Dumnezeu să te facă în stare să treci prin ea. Nu vei deveni fericit până nu-L vei lăsa pe Domnul să conducă viaţa ta.

2. Ai în vedere că Domnul va lucra

Deschide uşa, iar El va veni înăuntru (Apocalipsa 3.20) şi El va aduce pace şi bucurie în viaţa ta. Dacă lutul se lasă în mâna olarului (Isaia 64.8), dacă elevul îl urmează pe învăţătorul său, succesul nu va lipsi. Predă-te deplin influenţei modelatoare a lui Hristos şi vei atinge noi nivele de utilitate.

3. Recunoaşte imediat păcatul

Dacă laşi ca acidul să acţioneze pe mâna ta, vei suferi arsuri grave. Dacă admiţi păcatul să acţioneze asupra inimii tale şi nu îl recunoşti, îţi va lua pacea şi odihna. Nu amâna recunoaşterea! Imediat ce ai păcătuit, strigă: „Doamne Isuse, tu ai văzut ce tocmai am făcut. Îţi mulţumesc că Tu ai purtat la cruce deja pedeapsa pentru păcatul meu şi că ai suferit din această cauză, ca eu să nu fiu condamnat. Ajută-mă, te rog, acum, să-mi curăţ lumea gândurilor, modul meu de acţionare şi motivele mele, ca să nu mai cad în acest păcat.“ Domnul doreşte să ne cureţe „prin spălarea cu apă, prin cuvânt“ (Efeseni 5.26). Noi suntem răspunzători să folosim acest mijloc de ajutor în fiecare zi.

4. Du-te cu ispitele şi îngrijorările tale la Domnul

Dacă simţi că se apropie o ispită, aşa cum un iepure observă că în apropiere zboară un uliu, du-te imediat la Domnul şi roagă-L să te ocrotească. El nu te va părăsi. El este stânca mântuirii tale şi lzbăvitorul tău. Când eşti ameninţat de păcat, de frică sau de necazuri, du-te la Domnul Isus şi strigă: „Doamne, ajută-mă!“ Iar El te va ajuta.

5. Rămâi în strânsă legătură cu Hristos

Fereşte-te de un duh cârtitor, critic, care descoperă cu plăcere greşeli la alţii şi le mustră, fereşte-te de lipsă de dragoste şi de tot ce nu este în concordanţă cu dragostea desăvârşită a lui Dumnezeu. Iartă mereu din inimă şi imediat, când ţi s-a făcut o nedreptate. Du-te acolo unde se strâng copiii Săi şi Îl vei găsi acolo pe Hristos (Matei 18.20). Începe ziua ascultând ce vrea să-ţi spună la citirea Bibliei şi vorbeşte cu El în rugăciune. Vorbeşte întreaga zi cu El! Spune-i la sfârşitul zilei tot ce s-a întâmplat şi cere-i ajutorul pentru următoarea zi.

Dacă vei ajunge la eşecuri în viaţa ta, atunci încearcă să găseşti cât mai repede posibil cauza şi recunoaşte în faţa Lui toată problema. Priveşte la Domnul, pentru ca El să-ţi poată dărui acea pace şi acea bucurie, pe care le avem numai în El. Noi suntem oile, El este Păstorul. El doreşte să ne ocrotească de tot ce ne-ar putea dăuna, să ne pască, să ne conducă şi să ne învioreze (Luca 15.4-7; Ioan 10.1-4; Psalm 23).

Păstorul nostru cel bun are păşuni verzi şi izvoare care nu seacă niciodată pentru cei care se predau Lui şi încearcă să trăiască după Cuvântul Său.