Versetul zilei

povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!

1 Cronici 16:24 (VDC)

02 Ce este trinitatea?

de Adrian Cristea - 10 Iunie 2016

CE ESTE TRINITATEA?

Cuvântul “Trinitate” nu există în Scriptură, însă acest lucru nu este important, important este dacă conceptul pe care îl prezintă doctrina Trinității există în Biblie. Cuvântul “Trinitate” este inventat de oameni (mai precis de Tertulian), pentru a putea fi folosit, ca un termen teologic, în descrierea Marelui Mister care este Dumnezeu.

Doctrina Trinității este negată de multe ori pe baza unor afirmații false, Trinitatea este negată înainte să fie înțeleasă. Cei mai mulți oameni neagă o concepție și o învățătură proprie a Trinității, nu adevărata învățătură.

Multe dintre dovezile care sunt aduse împotriva Trinității rezultă de fapt dintr-o înțelegere greșită a învățăturii despre Trinitate, cu alte cuvinte, pentru ei este important să o nege, nu să vadă dacă este adevărată. Concluzia este că ei combat învățătura despre Trinitate înainte să înțeleagă bine ce spune acea învățătură.

O analiză completă a întregii Scripturi cu privire la ființa lui Dumnezeu, nu ne poate conduce decât la înțelegerea că Dumnezeu este Unul, dar că acest Dumnezeu există în 3 Persoane, și aceste 3 Persoane sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

În majoritatea cazurilor, Trinitatea este negată folosind argumente logice, însă chiar dacă Dumnezeu este deasupra rațiunii, El nu este împotriva ei. Trinitatea nu este ilogică, este doar deasupra rațiunii, omul nu poate înțelege pe deplin cu intelectul lui limitat, o Ființă nelimitată. Înțelegem anumite lucruri despre Dumnezeu, însă nu putem să înțelegem totul despre Dumnezeu; înțelegem faptul că Dumnezeu este Triun, însă nu înțelegem felul, sau modalitatea în care Dumnezeu este Triun. Este așa cum spunea Augustin de Hippo, „Putem vedea adâncimea, dar nu putem ajunge la capătul ei”.

Pentru a putea descrie învățătura Trinității, este nevoie să fie stabiliți de la început anumiți termeni: ființă și persoană.

Ființa reprezintă ce este cineva, iar persoana reprezintă cine este cineva. Lucrul acesta este destul de clar: eu, ca ființă sunt om, adică eu ca natură sunt om (am natură umană) iar ca persoană sunt ceea ce a mea personalitate mă face să fiu: sunt conștient de mine însumi, sunt conștient de ce este în jurul meu.

Luând în considerare acești 2 termeni, vom vedea ce NU spune doctrina Trinității:

1. nu spune că există 3 ființe, care sunt o singură ființă (asta ar fi ilogic)

2. nu spune că există 3 persoane care sunt o singură persoană (și acest lucru ar fi ilogic)

Dar ce spune? Spune că există o singură Ființă, iar acea Ființă este împărtășită (în sensul că toate cele 3 persoane dețin în mod deplin toate atributele acelei Ființe) de 3 Persoane. Dumnezeu este o singură Ființă, dar toate cele 3 Persoane dețin deplin natura lui Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu, însă Tatăl este Dumnezeu deplin, Fiul este Dumnezeu deplin, Duhul Sfânt este Dumnezeu deplin.

Eu, ca om, sunt o singură persoană, pentru că natura mea este limitată, însă natura lui Dumnezeu este nelimitată, de aceea poate fi împărtășită de 3 Persoane distincte, în același timp. Așadar, când Biblia spune că Dumnezeu este Unul, înțelegem că El este o singură Ființă, că există o singură natură divină.

Așadar, prima Persoana a Trinității este ca natură Dumnezeu, iar ca Persoană este Tatăl. A doua Persoană este ca natură Dumnezeu, iar ca Persoană este Fiul. A treia Persoană a Trinității este ca natură Dumnezeu, iar ca Persoană este Duhul Sfânt. Deci o Ființă, 3 Persoane.

Sumarizând cele de mai sus, putem spune că există o singură Ființă Atotputernică, Atotprezentă, Veșnică, iar în această Ființă există 3 conștiențe distincte.

Domnul Isus nu este un Dumnezeu diferit de Tatăl, care este egal cu Tatăl (pentru că astfel ar fi existat 2 dumnezei), ci Domnul Isus este același Dumnezeu ca și Tatăl, diferențiindu-se de Tatăl ca Persoană, nu ca natură. Putem spune fără să greșim faptul că Domnul Isus este egal cu Tatăl în virtutea faptului că au aceeași natură. Acest lucru este valabil și pentru Duhul Sfânt.

Pentru a putea demonstra din Scriptură că Dumnezeu este Triun, trebuie să vedem care sunt cele 3 noțiuni fundamentale ce stau la baza Trinității, si anume:

1. Monoteism: Dumnezeu este Unul, sau, exista un singur Dumnezeu

2. Existenta a 3 Persoane distincte: Personalitatea Tatălui, a Fiului si a Duhului Sfânt

3. Egalitatea celor 3 Persoane

Când spun ca aceste 3 noțiuni sunt fundamentale, înseamnă că dacă toate aceste 3 noțiuni sunt adevărate, doctrina Trinității este adevărată. Nu am de gând sa demonstrez concepțiile greșite pe care mulți le au despre Trinitate, ci mai degrabă ceea ce învață Biblia despre aceasta.

Iarăși, nu este scopul meu să spun felul ÎN care Dumnezeu este Triun, acesta este un mister știut doar de Cel nemărginit, tot ce doresc este să arăt faptul că Scripturile arată că El este Triun.