Menu

Slujba de păstor

////Slujba de păstor
­
 • event_14-compressor

  Slujba de păstor – Introducere

  Slujba de păstor    E. A. Bremicker    Română
  Slujba de păstor în lumina textului biblic din Ezechiel 34 Introducere Despre ce este vorba  Aproape că nu există un tablou mai expresiv al dragostei şi al purtării de grijă a Domnului Isus pentru ai Săi, ca tabloul Păstorului cel bun. David, inspirat de Duhul Sfânt, a scris, cu mai mult de 2.500 de ani […]

 • event_14-compressor

  Păstorii falşi

  Păstorii falşi  Am dori mai bine să trecem cu vederea descrierea păstorilor falşi, pentru că imaginea pe care profetul o zugrăveşte în primele 6 versete despre aceia care ar fi trebuit să se intereseze de poporul lui Dumnezeu, dar nu au făcut-o, este într-adevăr un tablou trist. Imaginea oferită de aceste versete este cu atât […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 1. El îngrijeşte de oi

  Slujba de păstor    E. A. Bremicker    Română
  Păstorul cel bun  Acest titlu ne conduce spre inima capitolului nostru, la versetele 11-16. Aceste versete ne arată într-o formă comprimată o varietate minunată de activităţi. Este Păstorul cel bun care lucrează în folosul oilor Sale şi îngrijeşte de ele. Privind la acţiunile Sale, vom fi umpluţi pe de o parte de admiraţie, iar pe […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 2. El scapă oile

  2. El scapă oile  Cuvântul scăpare (salvare) se foloseşte frecvent în Biblie şi are mai multe înţelesuri. În sensul cel mai larg, prin scăpare (salvare) putem înţelege intervenţia plină de putere a lui Dumnezeu în favoarea oamenilor (Evrei 2.3; Fapte 13.26; Efeseni 1.13). În timp ce Noul Testament ridică gândul despre salvare pe o treaptă […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 3. El scoate oile

  3. El scoate oile  Versetul 13 ne spune că Păstorul scoate oile dintre popoare. Avem aici în primul rând gândul că le scoate din locul în care se găseau. Pe de altă parte vedem că Păstorul este gata să conducă oile. El nu numai că le scoate sau le cere să plece, ci El le […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 4. El adună oile

  Slujba de păstor    E. A. Bremicker    Română
  4. El adună oile  Păstorul nu numai că scoate oile din locul de primejdie şi le conduce, ci scopul păstorului este ca să le adune (versetul 13). Tocmai aceasta este caracteristica unei turme: nu este vorba de o simplă adunătură de oi, ci ele formează împreună o turmă. Această adunare pe care o face păstorul […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 5. El aduce oile în ţara lor

  Slujba de păstor    E. A. Bremicker    Română
  5. El aduce oile în ţara lor  Oile au o ţară care le aparţine. Acolo vrea Păstorul să le aducă (versetul 13). Pentru poporul Israel ţara era Canaan, ţara promisă. Această ţară a fost promisă lui Avraam ca o moştenire pentru urmaşii lui, şi Dumnezeu face mereu referire la ea, că este o ţară binecuvântată […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 6. El paşte oile

  Slujba de păstor    E. A. Bremicker    Română
  6. El paşte oile  Aici am ajuns la o activitate de bază a Păstorului. Este ceva caracteristic pentru un păstor să-şi pască turma. De cinci ori se vorbeşte în versetele 13-17 că păstorul paşte oile. În contrast cu aceasta se spune de două ori despre păstorii falşi că se pasc pe ei înşişi (versetele 2, […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 7. El lasă oile să se odihnească

  Slujba de păstor    E. A. Bremicker    Română
  7. El lasă oile să se odihnească  Odihnirea oilor este în strânsă legătură cu păşunatul (versetele 15-16). Pentru asimilarea hranei, oile au nevoie de timp şi de aceea păstorul le duce la odihnă, adică le oferă odihna de care ele au nevoie. Şi alte texte din Biblie pun în legătură aceste două activităţi ale păstorului. […]

 • event_14-compressor

  Păstorul cel bun – 8. El Se ocupă de cazurile speciale

  8. El Se ocupă de cazurile speciale  Cu acest titlu dorim să prezentăm următoarele patru activităţi ale Păstorului, care se referă la probleme speciale, care se pot ivi la oi (versetul 16). Printre oi sunt unele pierdute, şi Păstorul vrea să le caute. Printre oi sunt unele, care sunt împrăştiate (alungate), şi Păstorul vrea să […]

Pin It on Pinterest