Menu

Adunare

­
 • event_14-compressor

  01 – Introducere

  Acolo EU sunt în mijlocul lor – Introducere Scrierea de faţă continuă într-o privinţă cartea mea Din întuneric la lumină. În aceasta am încercat să arăt calea pe care omul păcătos poate veni la Dumnezeul Cel sfînt. Faptul că această cale există şi că Hristos este Calea sînt realităţi cu o valoare infinită. Care este […]

 • event_14-compressor

  02 – Dispensațiile

  Capitolul 2 – Dispensaţiile 1. Ce înseamnă “Adunare”? 2. Ce nu este Adunarea? 3. Adevărul care a fost și în Vechiul Testament 4. Cele șapte dispensații 5. Încercarea omului 6. Două sensuri ale crucii lui Hristos 7. O taină 8. O importantă zi de naștere 9.Prezența Duhului Sfânt 10. Domnul însă adăuga 11. Intenția prezentă […]

 • event_14-compressor

  03 – Adunarea ca Trup al lui Hristos

  Capitolul 3 – Adunarea ca Trup al lui Hristos Dacă în capitolul întîi am reuşit – aşa sper cel puţin – să dobîndim o anumită privire de ansamblu asupra felului de a lucra al lui Dumnezeu în diferitele dispensaţii, asupra originii, esenţei şi a menirii Adunării lui Dumnezeu, aş dori ca, înainte de a ne […]

 • event_14-compressor

  04 – Adunarea – casă a lui Dumnezeu

  Capitolul 4 – Adunarea – casă a lui Dumnezeu Responsabilitate Dacă în capitolul precedent am avut în faţă Aduna-rea ca Trup al lui Hristos, acum vrem să ne ocupăm cu ea, în calitate de casă a lui Dumnezeu. Acestea sînt două aspecte cu totul deosebite ale Adunării, pe care nu ar trebui să le confundăm […]

 • event_14-compressor

  05 – Adunarea ca sfeşnic

  Capitolul 5 – Adunarea ca sfeşnic Adunarea privită ca sfeşnic ne este prezentată abia în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Unealta folosită de Dumnezeu pentru aceasta nu a fost însă apostolul Pavel, ci apostolul Ioan, care, din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu şi a mărturisirii lui Isus, a fost exilat pe insula Patmos. Acolo a primit […]

 • event_14-compressor

  06 – Adunarea ca Mireasă a lui Hristos

  Capitolul 6 – Adunarea ca Mireasă a lui Hristos După cum am auzit de Adunare ca „sfeşnic” abia în ultima carte a Bibliei, tot astfel şi Adunarea, ca Mireasă a lui Hristos, ne este prezentată abia pe ultimele file ale Sfintei Scripturi. Şi alţi scriitori ai Noului Testament vorbesc despre acest subiect măreţ, vom vedea […]

 • event_14-compressor

  07 – Adunaţi pentru Numele Său

  Adunaţi pentru Numele Său În prima parte a gîndurilor despre Adunarea lui Dumnezeu am văzut atît modul de a lucra al lui Dumnezeu în diversele epoci, cît şi caracterul şi menirea Adunării în aspectele ei variate. Reprezentarea Adunării pe pămînt Acum, tot ce am învăţat despre Adunare urmează să nu rămînă doar pură teorie. Domnul […]

 • event_14-compressor

  08 – Cina Domnului și Masa Domnului

  Capitolul 8 – Cina Domnului și Masa Domnului 1. Instituirea Cinei Domnului Trei întruniri ca adunare Am vrea să ne ocupăm acum de întrunirile Adunării, aşa cum ni le arată Scriptura. Scriptura ne arată în total trei întruniri, unde credincioşii sînt strînşi ca adunare în Numele Domnului Isus. Acestea sînt: strîngerea pentrufrîngerea pîinii. strîngerea pentruzidire, strîngerea […]

 • event_14-compressor

  09 – Daruri şi slujitori

  Capitolul 9 – Daruri şi slujitori  Pentru adorare nu este nevoie de nici un dar Din cele trei strîngeri laolaltă ca Adunare, pînă acum am avut înainte numai strîngerea pentru frîngerea pîinii. Înainte de a vorbi în capitolul următor despre strîngerile pentru zidire, doresc, pe baza textului din Efeseni 4, să intrăm în realitatea binecuvîntată: […]

 • event_14-compressor

  10 – Strângerea laolaltă pentru zidire

  Strângerea laolaltă pentru zidire Hristosul slăvit în cer este izvorul pentru orice binecuvîntare a Adunării pe pămînt, pentru că El a dat daruri oamenilor, aşa cum am văzut în capitolul dinainte. Activitatea, respectiv exercitarea acestor daruri este slujire. Cum trebuie făcută această slujire în strîngerile credincioşilor, ne va preocupa în acest capitol. Slujire în două sensuri […]

Pin It on Pinterest