Menu

C. H. Mackintosh

/C. H. Mackintosh
­
 • event_14-compressor

  Ce este ascultarea? Suntem noi ascultători?

  Viaţa de credinţă    C. H. Mackintosh    Română
  Este de cea mai mare importanță pentru creștin să aibă o înțelegere clară a adevăratului caracter al ascultării creștine. Este evident că trebuie ca mai întâi să fiu creștin înainte de a asculta vreodată pe Hristos. Și un copil înțelege asta. Trebuie să fiu mai întâi în poziție pentru a putea împlini responsabilitățile care aparțin acesteia. Trebuie să fiu într-o relație înainte de a ști, simți sau arăta afecțiunile care decurg din aceasta.

 • event_14-compressor

  Recuperarea

  Viaţa de credinţă    C. H. Mackintosh    Română
  Recuperarea (Ioan 21:1-19) - Un studiu atent al acestor versete ne va face capabili să găsim în ele diferite feluri de recuperare, mai exact, recuperarea conștiinței, a inimii și recuperarea poziției.

 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

  01 Cina Domnului

  Cina Domnului    C. H. Mackintosh    Română
  01 Cina Domnului Doresc să prezint câteva observaţii relativ la Cina Domnului, cu scopul de a îndrepta gândul tuturor celor ce iubesc Numele si lucrările lui Hristos, spre un interes mai înflăcărat pentru această rânduială foarte importantă şi înviorătoare. Trebuie să binecuvântăm pe Domnul pentru atenţia Sa plină de har faţă de nevoia noastră, stabilind […]

 • event_14-compressor

  02 Ce este Cina Domnului

  Cina Domnului    C. H. Mackintosh    Română
  02 Ce este Cina Domnului Acesta este un punct hotărâtor. Dacă nu înţelegem caracteristica acestei rânduieli, vom rătăci în gândurile noastre despre ea. Cina deci este o sărbătoare distinctă a mulţumirii — mulţumire pentru harul deja primit. Domnul însuşi, la instituirea ei, îi arată caracterul prin mulţumire. „A luat o pâine… a mulţumit…” Lauda, şi […]

 • event_14-compressor

  03 Împrejurările în care Cina Domnului a fost instituită

  Cina Domnului    C. H. Mackintosh    Română
  03 Împrejurările în care Cina Domnului a fost instituită Aceste împrejurări îndeosebi sunt nespus de măreţe şi mişcătoare. Domnul era gata să intre în lupta împotriva tuturor puterilor întunericului, să întâlnească pe vrăjmaşul de moarte al omului şi să golească în totul paharul mâniei drepte a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Se apropia, pentru El, o […]

 • event_14-compressor

  04 Persoanele pentru care Cina Domnului a fost instituită

  Cina Domnului    C. H. Mackintosh    Română
  04 Persoanele pentru care Cina Domnului a fost instituită Ea a fost instituită pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru familia celor mântuiţi. Toate mădularele acestei familii pot să ia parte la Cină. O inimă cu adevărat creştină va dori cu înfocare să ia parte. Iar dacă cineva, de buna lui voie, stă departe de Cină, să […]

 • event_14-compressor

  05 Timpul şi felul în care Cina Domnului este tinută

  Cina Domnului    C. H. Mackintosh    Română
  05 Timpul şi felul în care Cina Domnului este tinută Dacă Cina n-a fost rânduită în cea dintâi zi a săptămânii, totuşi din Faptele Apostolilor 20.7 se vede destul de limpede că la început cei dintâi creştini au tinut-o în această zi. Citim în locul arătat mai sus: „În ziua dintâi a săptămânii eram adunaţi […]

Pin It on Pinterest