Introducere – Amos

Profetul Amos este unul dintre profeţii care tratează starea morală a poporului. El vorbeşte în special despre Israel, după cum am văzut în cărţile istorice, prezentând în special poporul ca atare, în timp ce Iuda este privit doar ca un apanaj al casei lui David, deşi, fără îndoială, nici în Iuda nu a încetat să existe o rămăşiţă a poporului.

Profeţia lui Amos nu se întinde pe o perioadă atât de mare ca aceea a lui Osea şi se exprimă într-un stil mai puţin emoţional decât aceasta din urmă. Păcatul nu este urmărit de focul mistuitor al geloziei şi de răzbunarea morală care caracterizează limbajul arzător şi fragmentat al profetului Osea. Totuşi, fără îndoială, nimic nu este mai hotărât împotriva răului decât cuvântul lui Amos, deşi este un cuvânt atât de simplu. S-ar putea spune că el le vorbeşte mai de sus. În Osea vedem neliniştea produsă de Duhul lui Dumnezeu la un om care nu putea suferi răul la poporul pe care-l iubea ca fiind poporul lui Dumnezeu, în timp ce în Amos vedem mai mult calmul judecăţii lui Dumnezeu Însuşi şi avem mai puţine detalii asupra păcatului. Ne sunt semnalate anumite nelegiuiri deosebit de mari, cu un caracter special, şi este anunţată judecata cea mai completă şi mai absolută.