Carte digitală imnuri și cântări creștine 🔴 Radio online live
Versetul zilei

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia

Galateni 5:22 (VDC)

Rezultate pentru:

Comentarii Biblice